Het laatste nieuws

Vervolg berichten zie nieuws  linker kolom

Met o.a. Robin Albers, Christo, Meerten, Ineke en Gerrie, Bennie Hulshof etc.

OKTOBERFEEST OP ZATERDAG 19 OKTOBER BEGINT VORM TE KRIJGEN..... EERSTE NAMEN VAN ARTIESTEN ZIJN BEKEND.....

Bad Nieuweschans- Nog maar zo'n vier weken te gaan, dan is het 19 oktober en dan vindt op sportpark De Lange Akkers een groot Oktoberfeest plaats. Er zullen tal van artiesten optreden en voor het middagprogramma dat om 14:00 uur begint zijn de volgende artiesten gecontracteerd: Robin Albers, Christo, Meerten, Ineke en Gerrie, Luppie en Bennie Hulshof. Voor het avondprogramma worden grote artiesten verwacht, ook uit Duitsland, maar voordat deze namen bekend worden gemaakt, moet het contractueel ook in orde zijn. Alle artiesten treden belangeloos op en de ene helft van alle opbrengsten gaat naar het kankercentrum van het UMCG en de andere helft naar de Schansker Voetbalvereniging.
Het programma begint 's middags om twee uur met de optredens, waarbij ook de kinderen niet worden vergeten. Er zullen in de kantine allerlei activiteiten worden georganiseerd. De organisatie wil er een echt Oktoberfeest van maken dat tot middernacht zal duren. Naast drank zal er ook voldoende te eten zijn.
In de aanloop naar dit feest zal BNS nieuws de andere artiesten ook bekend maken.

JAN SCHEERHOORN TOT EN MET 6 OKTOBER IN LAKASERNA....

Bad Nieuweschans- Met 33 drieluiken heeft Jan Scheerhoorn die bij binnenkomst in de galerie bijna allemaal op elkaar lijken, wel een heel bijzondere expositie in LaKaserna in Bad Nieuweschans. Alle tweeluiken hangen op een identieke hoogte en elk vertoont een klein subtiel kleurverschil met het werk ernaast. Soms is het onderscheid haast niet waar te nemen, maar samen vullen ze de gehele expositieruimte van LaKaserna en al deze tweeluiken vormen door de herhaling een indrukwekkend geheel in en met de ruimte.
In zijn werk volgt Jans Scheerhoorn een omgekeerd procedé waarbij hij in het donken verschillende combinaties van geprojecteerd gekleurd licht wegschildert tot er een egaal grijs ontstaat. Per doek heeft hij dit 24 keer gedaan. Weer in het daglicht zorgen al deze lagen voor een intens diepe kleur.
Deze expostie is te bezichtigen tot en met 6 oktober 2019 op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. De expositie is zaterdag geopend door David Strobrand, docent kunstgeschiedenis academie Minerva.
(foto: Jan Scheerhoorn)

Expositie Reünie Zes Quadraat geopend in Galerie Wiek XX...

Bad Nieuweschans- Kunstkenner Kees van Slochteren uit Scheemda heeft zondagmiddag de expositie van Zes Quadraat in galerie Wiek XX geopend. In zijn toespraak ging hij met name in op het feit dat Nederland veel te weinig in kunst investeert. De 1% regeling bijvoorbeeld bij overheidsprojecten, waar afspraken over zijn gemaakt wordt niet nageleefd. Veel Nederlandse kunstenaars kunnen niet rondkomen en moeten nevendiensten uitvoeren om toch een beetje een redelijk bestaan te kunnen hebben.
De expositie Zes Quadraat omvat werken Jannes Koetsier, Rita Lentz, Rachel Dieraert, Noëlla Roos, Steven Rutgers, Ree Meertens en Corry Zondergeld. Jannes Koetsier schilderde een werk en plein air in de tuin van de galerie, hij stelt zich hiermee open voor de betovering van de zichtbare werkelijkheid en laat zich meevoeren in het schilderproces. (foto's: een werk van Jannes Koetsier en aan het werk in de tuin) 

Zaterdag 14 september in Winschoten...

SCHANSKER ANTILOPEN KLAAR VOOR DE RUN 2019....

Bad Nieuweschans- Aan een van de grootste hardloopevenementen in Nederland de RUN te Winschoten op zaterdag 14 september doen ook de Schansker Antilopen weer mee. Ze zijn al weer druk aan het trainen, zo ook vrijdagavond in Duitsland. De Antilopen hebben zich ingeschreven voor de estafette wedstrijd 10 x 10 kilometer. In café Reiderland was na de training vrijdagavond de loting van de Antilopen. Michel Pintus start deze estafette, 2e Dick Wiebrants, 3 Thomas Hauwen, 4 Ken Bakker, 5 Henk Venhuizen, 6 Harry Klaassens, 7 Berend Menninga, 8 Alwin Nanninga, 9 Jeroen Weeke en tenslotte Sander Spa sluit deze rij op een 10e plek. Enzo Leeuwerke is de coach.
De sterke organisatie in Winschoten organiseert al jaren de NK 100km.
RUN Winschoten ambieert de Wereld Kampioenschappen 100km in 2020 te organiseren. Mede daarom zijn de NK 100km in 2019 en 2020 toegewezen aan RUN Winschoten. De organisatie is uiteraard blij met de toewijzing en hoopt mede hierdoor de WK 100km te kunnen organiseren over 3 jaar.
(foto: De Schansker Antilopen zijn klaar voor de RUN 2019)

Nieuwe geluidstest moet uitwijzen dat de norm ver wordt overschreden....
INWONERS WILLEN GELUIDSWERENDE SCHERMEN A7....

Bad Nieuweschans- Een bewonerscollectief is al een groot aantal jaren bezig om de geluidsoverlast van de A7 drastisch te reduceren. Zo'n 10 jaar geleden heeft Rijkswaterstaat op verzoek van Frank Krüger al eens onderzoek, middels geluidstesten gedaan, met als resultaat dat de metingen net toelaatbaar waren. Maar het aantal auto's dat nu over de snelweg rijdt, is de laatste 10 jaar alleen maar toegenomen en ook is de maximum snelheid nog eens opgehoogd. Voor de meeste bewoners aan het Zuideinde, Achterweg, Bunderpoort en Rusthoflaan is de maat nu vol en wil men dat Rijkswaterstaat geluidswerende schermen plaatst, zodat bij mooi weer gewoon buiten gezeten kan worden. De geluidsoverlast is op dit moment zo heftig dat het verkeersgeluid zelfs goed geïsoleerde woningen binnendringt. Men komt nu met deze actie omdat het op dit moment weer mogelijk is om een geluidstest (na 10 jaar) door Rijkswaterstaat uit te laten voeren.

In overleg met Rijkswaterstaat en met behulp van de provincie en gemeente, worden maatregelen genomen om de geluidsoverlast van de A7-brug over de Westerwoldse Aa te verminderen. Rijkswaterstaat heeft de toezegging gedaan om € 40.000,- bij te dragen in de kosten van de maatregelen en zal overleggen met de wegenaannemer wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Deze maatregelen staan los van de geluidsschermen, want deze inwoners uit genoemde straten hebben alleen last van het verkeer.
De initiatiefnemers willen een goed beeld hebben van wie er overlast ervaart en deze kunnen middels een handtekeningsactie te kennen geven dit initiatief te ondersteunen.

https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Bewonerscollectief_Bad_Nieuweschans_Geluidsoverlast_A7_tegengaan/?mFdXWob&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-780769-Geluidsoverlast_A7_tegengaan&utm_term=FdXWob%2Bnl

SP stapt uit het college van de gemeente Oldambt.
SP-fractie voorzitter Linda Bolderman kan zich niet vinden in het pakket bezuinigingsmaatregelen.

Oldambt - De SP stapt per direct uit het college van de gemeente Oldambt. Volgens RTV Noord kan de Socialistische Partij zich niet vinden in het pakket bezuinigingsmaatregelen dat de andere coalitiepartijen (PvdA, VVD en de PvhN) willen treffen.
Maatregelen
De gemeente Oldambt moet de komende jaren flink bezuinigen. De drie partijen stellen meerdere maatregelen voor, waarin de SP zich niet kan vinden.

COMMENTAAR Laura Broekhuizen en Hilbert Flokstra.....:
De SP stapt uit het Oldambtster college. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, VVD, PvhN) stellen voor om een deel uit een aandelenspaarpot te halen, een aantal efficiencymaatregelen te nemen in het sociale domein, een minimale lastenverhoging en op de gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Hiermee kan het begrotingstekort in onze ogen op korte en op langere termijn verantwoord worden opgelost.

Lastenverzwaring en opeten reserve geen optie

De SP zag enkel mogelijkheden in lastenverzwaring en wilde meer aandelen verkopen. De PvdA zag geen heil in nog verdere lastenverhoging en het opsouperen van de reserve in de vorm van aandelen en zocht naar meer balans in het sluiten van de begroting. Daarnaast was het volledig gebruiken van het aandelenpakket begrotingstechnisch waarschijnlijk niet toegestaan en dus niet realistisch.

Dat leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de SP haar deelname aan dit college beëindigt. Wij betreuren dit ten zeerste, maar we zagen geen ruimte meer om nog tot overeenstemming met elkaar te komen.

Armoedebeleid en schuldpreventie blijft

In de voorgestelde begroting blijft het armoedebeleid overeind, net als het gebiedsgericht werken en er wordt meer geld geïnvesteerd in preventie van schulden, gezinsontwrichting en sociale achterstanden.
Verder blijven draconische maatregelen zoals het sluiten van zwembaden of sportvelden ook uit. Deze suggesties van de SP wethouder van financiën Kees Swagerman leidden voor de zomer nog tot hevige emotie onder de bevolking.

Besparing door investering in zorg

Op termijn verwachten PvdA, PvhN en VVD met de investering in preventie en de efficiëntere zorgprocessen te kunnen besparen op de hoge zorgkosten van de gemeente.
Het verkopen van een klein deel van de Enexis aandelen vinden de partijen in deze situatie verantwoord, ten opzichte van het alternatief om fors te bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals sport, groenonderhoud, wegen en ondersteuning van doelgroepen.

De SP heeft 4 zetels in de Raad. De coalitie verliest hiermee haar meerderheid en zal naar aanleiding van de ontstane situatie gesprekken gaan voeren met andere partijen in de Raad.

Namens de fractie, Namens het college,

Hilbert Flokstra Laura Broekhuizen
(foto: SP wethouder Kees Swagerman dient vandaag zijn ontslagbrief in)

NIEUWESCHANS 1 WINT MET 3-1 VAN DERDE KLASSER WESTERWOLDE......

In de eerste bekerwedstrijd pakte Nieuweschans drie punten tegen Westerwolde. Westerwolde gepromoveerd naar de derde klasse begon zelfverzekerd aan de wedstrijd, maar al snel werd duidelijk dat het een gelijkwaardige strijd was. Nieuweschans kreeg een aantal mogelijkheden om op voorsprong te komen in het eerste half uur, maar het was Westerwolde die in de 25e minuut naar een 0-1 voorsprong counterde. Nieuweschans had pech dat de doelpaal in de weg stond en dat het de mogelijkheden in de eerste helft niet benutte om op gelijke hoogte te komen.Na de pauze nam Nieuweschans meer en meer het initiatief en kwam in de 52e minuut op gelijke hoogte. 1-1. De kansen bleven komen. Met goed veldspel en met veel passie werd Westerwolde onder druk gezet, wat uiteindelijk resulteerde in een verdiende 3-1 overwinning.

In de praktijk van Moniek Jacobs 'Pure Touch'......

DE 'CHANGESPIRATORS' KOMEN ZATERDAG 7 SEPTEMBER NAAR BAD NIEUWESCHANS......

Bad Nieuweschans- Frans Bakker en Lonnie van der Schilden zijn de 'Changespirators' en komen zaterdag 7 september naar Bad Nieuweschans. Ze zijn te gast bij Moniek Jacobs van de  Praktijk Pure Touch aan de Voorstraat. Het gedachtengoed van Changespirators is dat het leven, in al zijn aspecten, altijd in beweging is en zich voortdurend vernieuwt en ontwikkelt. Geen ingewikkelde constructies, technieken of handleiding. Geen stappenplannen.Gewoon het proces z'n creatieve werk laten doen...

Onder alle patronen die men aangeleerd heeft, schuilt een visioen van hoe ons leven er werkelijk uit wil zien. Dit visioen is vaak onderdrukt, omdat het niet strookt met het heersende denkbeeld waarin we groot gebracht zijn. We hebben ontdekt dat, als we onszelf de ruimte geven, ons leven zich begint te heroriënteren en te herorganiseren. Het droom-visioen komt boven, oude gewoontes en opvattingen worden losgelaten en een nieuwe werkelijkheid dient zich aan.
Deze werkelijkheid is voortdurend in beweging, vol passie en creativiteit en vernieuwt zich voortdurend. Dit proces is zo effectief gebleken, voor onszelf en anderen, dat we deze nieuwe benadering met anderen willen delen, als individuen en als groep. We willen dat zo veel mogelijk mensen ook hun eigen droom gaan leven!

Moniek Jacobs is ook een changespirator: "Ja, dat ben ik, een Changespirator'. Bij dit woord voel ik levendigheid in me, mag ik spelen, ontdekken, doen, Zijn! Deze levendigheid is tijdens het hele Changespirerende traject in mij ontwaakt. Toen ik in 2014 in contact kwam met Frans en Lonnie was ik aan het einde van mijn energie. Ik zat midden in een verbouwing, hormonen speelden op en had geen idee wat ik met mijn leven wilde. Eigenlijk begon het al op de dag van ontmoeting. Ik word geraakt, ik word gezien, ik mag zijn wie ík ben. Mag zijn? Er is geen andere bedoeling in het Changespirerende leven dan volledig Jezelf zijn. Ik stapte in het proces met het idee mezelf te moeten veranderen. Al snel ontdekte ik dat ik me niet hoefde te veranderen alleen maar te openen, te ont-moeten. Na het ont-moeten ontstond het verlangen om mezelf nog verder te ontwikkelen en ik ging door met stap 2 uit het programma. Daar ontdekte ik dat Changespiratie geen cursus is maar een leefwijze waar je voluit Ja tegen moet zeggen als je volledig wil leven. Het kan niet half of een beetje. Zoals Frans regelmatig zegt 'je kunt niet een beetje zwanger zijn'. Ik kan en wil niet meer anders dan volledig Changespirator zijn. Voor mezelf en voor jou. Iedere dag weer." Zaterdag 7 september 15:00 uur en de toegang is gratis; adres: Voorstraat 43, Bad Nieuweschans, tel. 06 2028 1979. Graag even aanmelden. (foto: Frans Bakker en Moniek Jacobs)

Het getoonde spel biedt veel perspectief richting de competitie....

NIEUWESCHANS WINT MET 8-3 VAN WEENER.....

Weener uit Duitsland was de eerste oefen tegenstander van Nieuweschans als voorbereiding op de competitie. Het eerste halfuur liet Nieuweschans goed veldspel zien. Met goed opgezette aanvallen vanaf de zijkanten wist Nieuweschans in de eerste helft 3x te scoren en ging met een 3-2 voorsprong de rust in. Na de rust nam Nieuweschans onmiddelijk het initiatief en Weener kwam er nog nauwelijks uit. De eerste oefenwedstrijd werd gewonnen met 8-3 en gezien het vertoonde spel biedt het veel perspectief richting de competitie.

Kinderen genieten van een prachtige afsluiting spelweek 2019...

De vakantie spelweek 2019 kan de boeken ingaan als zeer geslaagd. Kinderen hebben volop genoten van alle activiteiten die door de vele vrijwilligers zijn georganiseerd. Als afsluiting ook dit jaar weer een spectaculaire schuimparty, mogelijk gemaakt door de Schansker brandweer.


Contact

112 Als elke seconde telt Gemeente Oldambt: 0597-482000 info@gemeenteoldambt.nl  Politie Winschoten: 0900-8844                     Dependance Arts & Zorg: 0597-799000                Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2: 0597-464440

BNSnieuws              Engelstilstraat 51, 9671 JG Winschoten

redactie@bnsnieuws.nl
0031-(0)6-46618030             0597-795278