Het laatste nieuws

Vervolg berichten zie nieuws  linker kolom

NIEUWJAARSVISITE VRIENDEN VAN DE NIEUWE SCHANS WEER GOED BEZOCHT....

De 3e zondag in januari is de gebruikelijke nieuwjaarsvisite van de Vrienden van de Nieuwe Schans. Ca. 100 vrienden kwamen er 19 januari dan ook op af, naar het optreden van de Stroatklinkers in de kerk aan de Kerkstraat. Na het optreden was de 'Nieuwjaarsborrel' in De Akkerschans en konden weer oude contacten aangehaald worden. Dit gebeurde tijdens het altijd uitstekend verzorgd koud/warm buffet. Tot laat in de namiddag bleef het gezellig. (foto: de Stroatklinkers in de Garnizoenskerk) 

Voor Jacob en Gisela Veld is het van belang om met eigen energie zoveel mogelijk rendement te genereren.....
KINDEROPVANG GISELA WERKT NAAR HELEMAAL 'ENERGIE-NEUTRAAL'......

Drieborg- 'Groene energie' is het toverwoord waar zowel particulieren als bedrijven mee te maken hebben, of er actief mee bezig zijn. Jacob Veld van Kinderopvang Gisela uit Drieborg is er eigenlijk al heel lang mee bezig, zelfs toen hij bij een grote onderneming in loondienst was. Maar nu al een groot aantal jaren samen met zijn vrouw Gisela de kinderopvang runt, beginnen zijn oorspronkelijk plannen om te verduurzamen steeds grote vormen aan te nemen. Ze zijn nog niet helemaal van het gas af, maar het begint toch al ruim boven de 70% te komen en Jacob is daar best een beetje trots op. Jacob Veld: "Wij hebben op dit moment 35 zonnepanelen op de garage liggen en daar kunnen wel al veel energie mee generen. Middels een warmtepomp die buiten aan de muur is gemonteerd, kunnen wij een grote waterboiler van stroom voorzien en drie airco-systemen, die 's winters voor de warmte zorgen en 's zomers voor de frisse lucht. En deze energie komt helemaal van de zonnepanelen".
Het is niet zo dat de energiekosten nu lager worden, wel dat de energienota beduidend naar beneden is gegaan. De investeringen die worden gedaan om dit allemaal te realiseren lopen ook in de tienduizenden euro's. En dit moet in de loop der jaren allemaal terugverdient worden. Maar je blijft aan het investeren om het up-to-date te houden. Maar Jacob en Gisela vinden het belangrijk om hun inmiddels toch wel grote kinderopvang zo 'groen' mogelijk wordt.

"Op dit moment kunnen wij op jaarbasis 7.500 Kw energie middels de zonnepanelen opwekken en deze energie kunnen wij direct gebruiken. Een gemiddeld gezin verbruikt tussen 2.500- en 3.000 Kw per jaar, maar wij gebruiken veel meer ruimtes en gebruiken deze per dag ook voor veel meer uren. Op advies van een goede bekende installateur, hebben wij voor warmtepompen gekozen. Het rendement is vele malen groter dan van verwarmingspanelen. Als er 1 Kw wordt verbruikt krijgen wij er als productieve warmte 3,6 Kw voor terug. En dit heeft ons doen besluiten om op aircosystemen over te gaan," aldus Jacob.
Voor Jacob en Gisela is de tijd nu aangebroken, dat de 8 jaar geleden geplaatste panelen, nu zo'n beetje zijn terug verdiend. Maar zoals al geschreven, moet je blijven investeren, om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. Daarom zijn ze van plan om nog eens 16 panelen op de achterzijde van hun woonhuis te plaatsen. En dit gaat gepaard met ook de aanschaf van een nieuwe warmtepomp en nieuwe airco's, want één pomp kan zo'n drie à vier aircosystemen aan. Als dit allemaal is gerealiseerd dan zijn ze bijna helemaal 'energie-neutraal'.

Gemeente Oldambt vraagt inwoners wat ze vinden van de lokale democratie

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema roept inwoners op om van zich te laten horen. De gemeente wil namelijk graag weten wat inwoners vinden van de lokale democratie in Oldambt. Gisteravond lanceerde ze samen met inwoners, raadsleden, commissieleden en ambtenaren een online vragenlijst. Inwoners kunnen op www.gemeente-oldambt.nl/onderzoek tot en met 7 februari die vragenlijst invullen om hun ideeën over de lokale democratie met de gemeente te delen.


Democratie is meer dan stemmen tijdens verkiezingen

"Democratie is iets waardevols," zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. "Als inwoner wil je mee kunnen praten en mee kunnen bepalen wat er in jouw omgeving gebeurt. In Oldambt vinden we het belangrijk om te luisteren naar wat onze inwoners belangrijk vinden. Democratie is volgens ons namelijk niet alleen dat je eens in de vier jaar mag stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat er ook om dat je met de gemeente mag meepraten, meedenken en meedoen."


Zijn we goed op weg?

Sikkema vervolgt: "We doen al veel met het onderwerp democratie in onze gemeente. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij we inwoners betrekken bij de dingen die we doen. Inwoners kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen als ze een goed idee hebben. En we zoeken inwoners, als dat kan, actief op wanneer we beleid maken dat over hen gaat. We willen graag weten of we met deze ontwikkelingen op de goede weg zijn of dat het ook anders en beter kan."

Online vragenlijst

In de online vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo kunnen inwoners aangeven wat ze vinden van de samenwerking met de gemeente en vertellen wat ze vinden van de manier waarop de gemeente communiceert. In de vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over de invloed van inwoners op beleid en over bewonersinitiatieven. De vragenlijst staat open tot en met 7 februari en is te vinden op www.gemeente-oldambt.nl/onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport.

Vergelijken

Ook raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente vullen de vragenlijst in. "Daardoor kunnen we kijken of iedereen er hetzelfde over denkt," zegt Sikkema. "En zo niet: dan kunnen we later samen in gesprek gaan over hoe we anders kunnen of moeten samenwerken. Zo werken we samen aan een democratie die past bij de toekomst van Oldambt!"

"Men moet er met zijn tengels van afblijven, ook al ben je het er niet mee eens" aldus de wethouder......
WETHOUDER BARD BOON HEEFT VERFRAAIING AAN HAMDIJK VIADUCT GEOPEND......

Bad Nieuweschans- Wethouder Bard Boon heeft in aanwezigheid van een delegatie van Dorpsbelangen, Spie, en Afeer en enkele afgevaardigden uit de gemeente het project van 'Buitenruimte' de opknapbeurt met ledverlichting en schilderwerk , vrijdagmiddag geopend. Enkele weken geleden zou dit ook hebben plaatsgevonden, maar door ernstig vandalisme, zowel aan het elektriciteitsnetwerk als met het bekladden van de geschilderde pilaren, kon dit toen niet doorgaan.

Nu was alles keurig in orde en iedereen is tevreden over het resultaat. Blauwe ledverlichting, niet te fel, symboliseert Bad Nieuweschans, als waterdorp, zowel doordat van oorsprong aan de Dollard heeft gelegen en nu met de Westerwoldse Aa en niet op de laatste plaats en kuurcentrum Thermen Bad Nieuweschans. Deze kleursetting is gekozen, zo'n vier jaar geleden, tijdens een openbare bijeenkomst in De Akkerschans, waar Schanskers toen hun voorkeur konden uitspreken over hoe de entree van Bad Nieuweschans vorm kon krijgen. Toen is met overgrote meerderheid gekozen voor de kleur blauw.

Wethouder Boon benadrukte nog even hoe mooi het er nu uitziet en men 'moet er met zijn tengels van afblijven', ook al ben je er niet mee eens.

(foto's: de opening van de verfraaiing van het A7 viaduct in de Hamdijk)

Stroom voor 500 huishoudens....
ONDERZOEK NAAR KLEIN ZONNEPARK IN BAD NIEUWESCHANS

Bad Nieuweschans- Het college van Oldambt heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden van een klein coöperatief zonnepark in Bad Nieuweschans. Het onderzoek moet uitwijzen of het zonnepark van ongeveer 1,75 hectare op bedrijventerrein Bolwerck haalbaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en de nog op te richten Energie Coöperatie Oldambt.

Stroom voor 500 huishoudens
Wethouder Bard Boon, die het onderwerp duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, is blij met het initiatief: "We moeten allemaal overstappen naar duurzame vormen van energie. Dat is namelijk afgesproken in het klimaatakkoord. Als dit kleine zonnepark er straks komt, kunnen we 500 huishoudens van groene stroom voorzien. En dat is weer een mooie stap naar een duurzame gemeente."

Onderzoek naar haalbaarheid
Voordat het park er komt, moet er een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Wethouder Boon: "Het onderzoek moet uitwijzen of het idee voor een klein zonnepark op deze locatie juridisch, financieel, technisch, ecologisch én ruimtelijk haalbaar is. Als dat zo is, kunnen we verder met de plannen. Dat doen we uiteraard in goed overleg met de inwoners van Bad Nieuweschans. Als het allemaal door gaat, willen we het zonnepark graag door een coöperatie laten beheren, zodat inwoners kunnen profiteren van de opbrengst van het park."

Draagvlak onder inwoners
Harm-Arend Meijer, secretaris van Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, is ook positief over de plannen: "De ideeën voor dit zonnepark zijn al eens met de inwoners uit het dorp besproken tijdens een dorpenronde. De reactie was toen positief. Dat komt natuurlijk ook door de locatie en de kleinschaligheid van het park. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek."

VIADUCT HAMDIJK TOCH GEREED.....

De werkzaamheden aan het viaduct aan de Hamdijk zijn nu volledig afgerond.
Op 10 december 2019 zou de afsluiting van het project zijn.
Helaas waren door vandalisme vernielingen aangebracht wat uitstel noodzakelijk maakte.
Wethouder Bard Boon, Dorpsbelangen, betrokken instanties en inwoners zullen nu ter plaatste, op vrijdag 10 januari 2020 om 17.00 uur enkele officiële handelingen verrichten.
Hiermee komt ook een eind aan het burgerinitiatief-project "Buitenruimte".
Dit project heeft er in de afgelopen jaren aan bijgedragen, dat er in de openbare ruimte diverse verbeteringen en verfraaiingen zijn aangebracht. - in Bad Nieuweschans.

DUO TENTOONSTELLING VAN WOUT WACHTMEESTER EN JANNES KOETSIER OPENING ZONDAG 12 JANUARI OM 15:00 UUR....

Op zondag 12 Januari is er in Galerie Wiek XX om15:00 uur de opening van een duo tentoonstelling van Wout Wachtmeester en Jannes Koetsier.
Wout Wachtmeester (1958) is autodidact.

Met zijn werk tracht hij de schoonheid en vergankelijkheid weer te geven.
De schoonheid wordt in zijn schilderijen gesymboliseerd door mensfiguren en vogels. Op de laatste schilderijen volstaat een bijna monochrome donkere achtergrond als decor om de emoties rondom de figuren en vogels te verdiepen. Het spel met licht en donker geeft het werk daarbij een intense sfeer.
In diezelfde sfeer zijn ook zijn landschappen geschilderd, de landschappen van het Drentse land. De ruigheid en het pure vormen de inspiratiebronnen voor indringende schilderijen, die meer zijn dan alleen maar een weergave.

Hoe ziet het werk van Jannes Koetsier er uit......
Jannes Koetsier hecht grote waarde aan verfbehandeling, anatomie en compositie.
Het plezier van het schilderen met olieverf is voor Jannes een motivatie om te schilderen. Een schilderij is geslaagd als dat schildersplezier af te zien is aan het eindresultaat. De verf mag gezien worden en is soms nadrukkelijk aanwezig in het werk van Koetsier. Zijn jonge oeuvre is divers, van landschappen en stillevens tot mensen. Zijn landschappen zijn "alla prima" geschilderd met een losse en trefzekere verfstreek. In zijn buitenschilderijen laat hij het zonlicht uitbundig gloeien. Daarnaast schildert Koetsier interieurs met mensfiguren, die vaak in een sfeervol, maar broeierig clair-obscur zijn gevat. Licht is altijd een belangrijk thema in zijn werk. Zijn inspiratie haalt hij uit het contrast van licht en kleur.
Eén van de andere thema's van Jannes' werk is de mens. Het menselijk lichaam en de communicatie tussen mensen vormen de belangrijkste subthema's. Zelf vindt de kunstenaar het een grote uitdaging om gevoelens van mensen in zijn schilderijen uit te drukken. (foto's: werk van Jannes Koetsier)

COOP Bert Stuut heeft grote plannen met verbouwing van zijn supermarkt....
EDDIE KOR, BEDRIJFSLEIDER BIJ STUUT'S COOP, ZIET DE TOEKOMST VOL VERTROUWEN TEGEMOET.....

Bad Nieuweschans- Ruim een half jaar is hij nu werkzaam bij de COOP van Bert Stuut, bedrijfsleider Eddie Kor en eigenlijk al een groot deel van zijn werkzame leven al een COOP'er. Van supermarkten tot en met het Distributie Centrum. De 51-jarige Eddie, afkomstig uit Stadskanaal, getrouwd en 2 zonen, zat in eerste instantie helemaal niet op een verandering van baan te wachten. Bert en Eddie kennen elkaar al van jongs af aan, van de voetballerij, samen in de bus naar de middelbare school en op beurzen etc. kwamen ze later elkaar regelmatig tegen. Daar werd door Bert met grote regelmaat tegen hem gezegd "kom je bij mij werken". In het begin wimpelde Eddie dit af als een beetje grootspraak, want hij had immers een goede baan. Maar begin vorig jaar kwam hij Bert opnieuw tegen en toen klonk "kom je bij mij werken" wel eens veel serieuzer. Bert vertelde hem over zijn plannen voor de toekomst met zijn Schansker supermarkt.

Eddie liet hem weten daar voldoende tijd voor nodig te hebben en zei dat hij voor 1 juni, vorig jaar, daar uitsluitsel over te geven. Eddie wilde praten met zijn vrouw, kinderen en in een later stadium ook met zijn werkgever. In mei was hij er uit en heeft Bert toen laten weten de uitdaging aan te gaan en per 1 juni is dat ook officieel gebeurd. Ik heb in de periode tot mijn officiële aanstelling met regelmaat op bezoek geweest, kennis gemaakt met het personeel en natuurlijk gekeken hoe ik in de plaatje zou passen. Het voelde goed en daarom heb ik 'ja' gezegd. Ik heb het afgelopen jaar goed mee kunnen denken met de toekomstplannen van Bert, die toch elk tweede jaar wel een verandering wil. Wat de supermarkt betreft is het voor Eddie allemaal niet vreemd. Hij is samen met Bert verantwoordelijk voor de inkoop, samen met andere collega's. Wat anders is, is de bulkverkoop van koffie, frisdrank en bieren etc., dit wordt eigenhandig ingekocht. Het overige en dat is ruim 70% automatisch gaat via de COOP-organisatie.

"Wat wij wel zien is dat de Duitser in het begin alleen maar voor de koffie en blikken frisdrank kwam, nu ook steeds meer Nederlandse producten worden gekocht. Kijk je woont hier op de grens en onze oosterburen moeten soms wel een uur rijden om hier te komen en die maken er echt een dagje uit van. Veel van onze Duitse klanten zijn ook echte vaste klanten geworden en daar zijn wij super trots op. Wij hopen dan ook dat na de verbouwing, wij nog een betere service kunnen bieden", aldus Eddie Kor.

Wat er nu op stapel staat is beste een grote verandering. De winkel zal rigoureus verbouwd worden en hopen het dit jaar te kunnen realiseren. De gemeente heeft in principe haar goedkeuring gegeven en ze gaan er van uit dat ook het bouwcontract binnenkort getekend kan worden.

De oppervlakte van het winkelgedeelte van de supermarkt zal groter worden. Wat nu nog het magazijn is, zal bij de winkel worden aangetrokken. Er komt een laag bovenop het dan ontstane magazijn en daar bevindt zich de kantine, kantoor etc. Ook het parkeerterrein zal er anders uit gaan zien. Op de hoek Hoofdstraat / H.F. Dresselhuisstraat komt een nieuw gebouw, waarin in de Visspecialist zich zal vestigen.

Verder zullen er nog verschillende andere veranderingen plaats gaan vinden, maar eerst moeten de vergunningen rond zijn om dit bekend te maken.

2019 EEN GOED JAAR VOOR VERKOOP VAN HUIZEN IN BAD NIEUWESCHANS......

Bad Nieuweschans- Vorig jaar 2019 was een heel goed jaar voor de verkoop van woningen in Bad Nieuweschans. Een recordaantal van 35 woningen zijn vorig jaar in andere handen over gegaan en ook voor dit jaar zijn de verwachtingen uitstekend. Nu al zijn er 2 woningen verkocht en er staan nog enkele op de nominatie om verkocht te worden. Er staan nu nog 21 woningen te koop, waarvan 16 bewoond en dus 5 leegstaand. Bad Nieuweschans is dus erg in trek.

Jammer dat meerdere verkochte woningen van senioren waren en noodgedwongen naar Winschoten of elders vertrokken omdat er in Bad Nieuwe schans geen appartementen zijn. Deze mensen waren graag in het dorp blijven wonen. Enkele cijfers 2016 14 woningen, 2017 16, en 2018 23.

Cilia de la Court op Oudezijl start op 3 februari weer een kleiclub van 10 lessen.....

Bad Nieuweschans- Op 3 februari start kunstenares Cilia de la Court weer een kleiclub. 10 Maandagmiddagen kan men in het atelier van Cilia weer in de slag gaan met klei. Er hebben zich al een aantal personen zich aangemeld, maar er is nog plaats voor 3. De kosten bedragen € 200,00 voor de 10 lessen en daarbij is alles inbegrepen, de klei, het bakken etc. Men kan zich opgeven via info@ciliadelacourt.nl of telefonisch 06-5761 0222.
(foto: dames aan het 'kleien' in het atelier van Cilia de la Court op Oudezijl)


Contact

112 Als elke seconde telt Gemeente Oldambt: 0597-482000 info@gemeenteoldambt.nl  Politie Winschoten: 0900-8844                     Dependance Arts & Zorg: 0597-799000                Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2: 0597-464440

BNSnieuws              Engelstilstraat 51, 9671 JG Winschoten

redactie@bnsnieuws.nl
0031-(0)6-46618030             0597-795278