Het laatste nieuws

Vervolg berichten zie nieuws  linker kolom

Nieuwe Friesenbrücke is eind 2024 klaar....
DE 'WUNDELINE' GAAT DOOR!.....

Na meerdere jaren van onderzoeken en voorbereidingen was het op 7 februari 2019 eindelijk zover: in Winschoten (NL) ondertekenden de drie partners, te weten het Land Niedersachsen, provincie Groningen en het Land Bremen de realisatieovereenkomst. Deze ondertekening betekende het startschot voor de realisatie van de Wunderline en de samenwerking tussen partners en stakeholders kreeg hiermee een nieuwe dimensie: intensiever, regelmatiger en minder vrijblijvend. Alles staat sinds het voorjaar 2019 in het teken van een eerste verbeterstap van de Wunderline: werkzaamheden tussen Groningen en Leer. Dit loopt gelijktijdig met het in gebruik nemen van de nieuwe Friesenbrücke eind 2024. De aanzet voor Bouwstap 2 volgt eind 2022, waarmee de reistijd wordt verkort tot twee uur en elf minuten. Hiervoor wordt vooral gewerkt aan het spoor tussen Leer en Oldenburg. De werkzaamheden hiervoor worden afgerond in 2030. Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van infrastructuur is complex. Niet alleen zijn er verschillen wat betreft de technische en innovatie-aspecten, maar ook op het gebied van bestuur, politiek en financiering. Dit vraagt om extra aandacht wat betreft de interculturele aspecten, taal en communicatie. Om het proces op koers te houden, is een hoge mate van vooraf-overleg en vroegtijdig grensoverschrijdend informeren noodzakelijk. Naast de verbetering van de spoorverbinding Groningen - Oldenburg - Bremen zijn er vele andere, grensoverschrijdende impulsen, bijvoorbeeld op het gebied van ketenmobiliteit.

SPOOR

Dit jaar worden werkzaamheden uitgevoerd waardoor de sneltrein Groningen - Winschoten kan gaan rijden (www.prorail. nl/projecten/extra-sneltrein-groningen-winschoten). Als onderdeel van het Wunderline-traject is dit een belangrijke eerste stap voor in de realisatie. Bouwfirma Strukton zorgt ervoor dat deze sneltrein eind 2020 kan rijden. DB Netz en ProRail werken op dit moment samen aan Bouwstap 1. Deze stap bestaat onder andere uit grensoverschrijdend bodemonderzoek, signaaltechniek en spoorverbetering tussen Hoogezand en Leer. De uiteindelijke investering in de Wunderline spoorverbetering voor de eerste bouwstap is meer dan vijftig miljoen euro. Daarbij is het goed nieuws dat DB Netz heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor het herstel van de Friesenbrücke volgens planning verlopen. De Wunderline staat ondertussen op de ProRail-website (www.prorail.nl/projecten/wunderline-groningen-bremen) en als "Groβprojekt" op de site van DB (https://bauprojekte. deutschebahn.com/p/wunderline).

KETENMOBILITEIT

Vanuit het enthousiaste grensoverschrijdende netwerk 'Ketenmobiliteit' zijn meerdere workshops georganiseerd. Bijvoorbeeld rondom 'aansluiting van regionale bussen' en 'regio-marketing'. Voor de komende tijd staan thema's zoals ticketing, het (veilig) parkeren van fietsen en bewegwijzering op de agenda. Dit alles moet resulteren in een grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma met als doel: een bijdrage leveren in de - op termijn - te realiseren groei naar 1.900 reizigers per jaar. Met deze veelheid aan activiteiten is de Wunderline goed zichtbaar in de regio. De ketenmobiliteit wordt binnenkort in de stuurgroep bestuurlijk verankerd. Twee vertegenwoordigers van de gemeenten en Kreise langs de lijn, mevrouw Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldamt en de heer Landrat Matthias Groote, Landkreis Leer, nemen plaats in de Wunderline Stuurgroep. Een verdere toename van de groei van het reizigersaantal wordt op termijn verwacht door impulsen te geven aan de grensoverschrijdende samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, onderwijs of arbeid. Vanuit de Wunderline is hierover overleg gaande met de Eems Dollard Regio en het regionale INTERREG-programmasecretariaat.

Eind maart, op 21, 22, 28 en 29 maart vindt voor de 23ste keer de Tweekarspelen kunstroute plaats. T
MET OVERZICHTSTENTOONSTELLING IN DE GARNIZOENSKERK TE BAD NIEUWESCHANS.....

De Tweekarspelenkunstroute is een inmiddels bekend regionaal evenement in het landelijke Oost-Groningen. Jaarlijks trekt de route meer dan duizend kunstliefhebbers. Aan deze route nemen dit jaar in totaal 14 enthousiaste beeldende kunstenaars deel. Zij werken in Winschoten, Wedderveer,

Wedde, Veele, Blijham, Bellingwolde, Oudeschans, Bad Nieuweschans en Drieborg. Het evenement wordt door de hele kunstenaarsgroep gezamenlijk voorbereid. De kunstenaars kennen elkaar en elkanders werk. Ze zorgen ieder jaar weer voor een afwisselend aanbod. Op de verschillende locaties, die per fiets of auto te bereiken zijn, vindt u vertrouwd of zich telkens vernieuwend werk, ambachtelijke of beeldende kunst, werken die voor zich spreken of een verhaal nodig hebben en bekende of minder bekende gebruikte technieken.

Opvallende verscheidenheid

Opvallend is de diversiteit aan kunstuitingen, stijlen en toegepaste materialen van de 14 kunstenaars die dit jaar deelnemen. Dit zijn Cilia de la Court (beelden en schilderkunst), Krijn de Groot (tekeningen en schilderijen), Rudolf Holleman (schilderijen en objecten), tekeningen Willem van de Sanden (schilderijen en grafiek), Marloes Buigel-Boering (schilderijen en tekeningen), Marije Wensink, Goudwicht (Edelsmid), Hella Maas ( schilderijen) Greet Kloeg ( wandobjecten) en Anka Willems (tekeningen, schilderijen en objecten), Mieke van Es ( schilderijen, tekeningen). En Nieuwe deelnemers zijn dit jaar Hein Termeer ( schilderijen), Bep Jansse-Van Noordwijk, (Beelden en sieraden) Fokko Kuiper (Schilderijen) en Corine Heemskerk-Deddens, (Glasobjecten). Allen ontvangen u graag in hun huis, atelier, of galerie.

De route van circa 60 km in Westerwolde en Oldambt kan op elk willekeurig adres worden gestart en is in twee richtingen bewegwijzerd. De opvallende, gele TKR-tonnen wijzen u de ingang.

Een Overzichtsexpositie In Oudeschans.

1 In de Garnizoenskerk van Oudeschans (Voorstraat 33)

N.B. Parkeren bij voorkeur op de parkeerplaats kruispunt Molenweg/Koude Hoek. 2

In de kerk is tijdens de 4 routedagen van 11.00 tot 17.00 uur een Tweekarspelenkunstroute overzichtsexpositie. Hier kunt u een indruk krijgen van het gebodene.

De website www.tweekarspelenkunstroute.nl/ biedt u nog veel meer interessante informatie over de kunstenaars en hun werk. (foto: De Garniezoenskerk te Bad Nieuweschan

Opening staat gepland op 1 april, tot die tijd veel aanpassingen op het park......
KINDERBOERDERIJ MOET MET KIBO-CLUB AANTREKKELIJKER WORDEN......

Bad Nieuweschans- Het is voor het nieuwe bestuur van de Kinderboerderij/Hertenkamp een hele uitdaging om samen met de vrijwilligers het complex een nieuwe start te geven. De eerste weken na de overname, was het vooral brainstormen over wat er wel en niet moest gebeuren op het park. De nieuwe secretaris Bé Kranenburg vertelt het volgende er over. "Ja, wij zijn letterlijk in het diepe gegooid en eigenlijk is dat maar goed ook. Dan weet je tenminste waar je mee bezig bent. Met het nieuwe seizoen voor de deur moet er heel wat gebeuren. De kinderboerderij is onder andere erg afhankelijk van subsidies. Naar de gemeente geweest om alles goed uit te leggen, want wij hadden geen verleden om dat naar voren te brengen. Toch zijn de subsidies goedgekeurd en daar zijn wij heel erg blij mee".

Het bestuur kent overigens ook nog een paar oud gedienden, namelijk Jeroen Heres, Jans Bleeker en Leo Medema, waarvan Jeroen de nieuwe voorzitter is geworden. Het voltallige bestuur ziet er nu als volgt uit: Jeroen Heres (voorzitter), Bé Kranenburg (secretaris), Wilma Kok (penningmeester) en de bestuursleden zijn Leo Medema, Johanna Kranenburg, Jans Bleeker en Cindy Bos. Verder telt de club nog 5 vrijwilligers.

Naast de dieren vindt het nieuwe bestuur kinderactiviteiten heel erg belangrijk. Er wordt een ruimte helemaal opnieuw ingericht en helemaal op kinderen afgestemd. Deze nieuwe kinderclub, gerund door Cindy Bos en Johanna Kranenburg krijgt de naam KIBO-club mee. Kinderen kunnen in deze nieuwe ruimte zich heerlijk uitleven met tekenen, lezen en knutselen. Daarnaast willen de twee dames bij mooi weer ook veel buitenactiviteiten organiseren. Dit kan op het park zijn, maar ook activiteiten in het bos bestaan tot de mogelijkheden.

De opening van het park en de KIBO-club zal op 1 april plaatsvinden.

Tot de tijd zal er volgens de secretaris nog veel moeten gebeuren. Zo krijgen de konijnen nieuwe hokken. "Ons plan is om rond de hokken bij de entree het deel diervrij te maken. Ouders, opa's en oma's etc, en de kinderen hoeven dan niet direct in de uitwerpselen te lopen. Verder ligt er een plan ter tafel, maar daar moet nog een vergunning voor aangevraagd worden, om bij de ingang, naast de speeltuin, een terras te maken. Een terras waar wandelaars en bezoekers even lekker kunnen zitten en genieten van al de activiteiten, die in en rond de kinderboerderij plaatsvinden. Mensen kunnen daar een kop koffie, frisdrank of in de zomermaanden een ijsje bestellen. Ook willen wij nog een paar diersoorten erbij hebben, zoals ezeltjes. Al met al moet er nog heel wat georganiseerd worden, maar met de gezondheid van de dieren zit het wel goed. Deze hebben een veterinaire/medische keuring met glans doorstaan", aldus de kersverse secretaris Bé Kranenburg.

Ook de bestaande acties worden voortgezet, zoals de enveloppen actie tijdens de markten. De kraam is door Organisatiebureau Oost-Groningen al weer beschikbaar gesteld.

Contact

112 Als elke seconde telt Gemeente Oldambt: 0597-482000 info@gemeenteoldambt.nl  Politie Winschoten: 0900-8844                     Dependance Arts & Zorg: 0597-799000                Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2: 0597-464440

BNSnieuws              Engelstilstraat 51, 9671 JG Winschoten

redactie@bnsnieuws.nl
0031-(0)6-46618030             0597-795278