De Steunstee

Steunstee Bad Nieuweschans

 

Iedereen kan terecht tijdens de spreekuren in de steunstee. Wij kunnen o.a. helpen met vragen over wonen, welzijn en zorg. (Bijv. hulp bij het invullen van formulieren, informatie en advies, ondersteunen met vragen, bemiddelen met organisaties etc.)  -    Algemeen telefoonnummer:   0597-421833

 

Spreekuren:

Steunstee Bad Nieuweschans, Dorpshuis de Akkerschans:

Elke maandagmorgen van 09.00 uur tot 10.00 uur.

 

Inloopochtenden:

Van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Koffieochtend:

Dinsdagmorgen om 10.00 uur.

Activiteiten 55+:

U kunt altijd langs komen om eens een kijkje te nemen of informatie vragen bij onze activiteiten in De Akkerschans.

Meer bewegen is goed voor lichaam en geest. Tevens staat de gezelligheid centraal.

 

- Maandagmiddag     13.30 uur                         - Klaverjassen

- Dinsdagmiddag        13.15 - 14.15 uur             - Werelddansen o.l.v. mevr. Meins

- Dinsdagmiddag        13.30 - 15.30 uur             - Zang

- Woensdagmorgen   10.30 - 11.45 uur             - Bewegen op muziek

- Woensdag 1 keer per 2 maanden        - Koken (bel maar voor datum)

- laatste Donderdag v.d. maand 14.00 uur  - Sjoelen € 2,00 incl. 2 kop koffie of thee

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030