Verenigingen

Verenigingen

Dorpsbelangen Bad Nieuweschans

Dorpsbelangen zich zich in om de belangen van het dorp te vertegenwoordigen en dat is een heel breed begrip. Vaak wordt er om de tafel gezeten met gemeentelijke vertegenwoordigers, maar er worden ook werkbezoeken over een weer afgelegd. https://www.dorpsbelangenbadnieuweschans.nl email: dorpsbelangen.bns@icloud.com tel. 06 50 511799.


Schansker Dameskoor

Elke woensdagavond oefent het Schansker Dameskoor in de grote zaal van de Akkerschans. Het koor staat onder leiding van Meeuwis Peetsma en studeert veelal bekende populaire nummers in, zowel in Nederlands, Duits en een enkele keer ook Engelse nummers. De repetitie begint altijd zo rond 19:30 uur en het koor heeft altijd plaats voor nieuwe leden. Schroom niet om een keer de repetitie te bezoeken.

Koor Animo

Het 50+ koor Animo is op zoek naar een nieuwe dirigent(e). Mevrouw Hilda van Wattum heeft onlangs afscheid genomen. Zij was lange tijd verbonden aan het koor.

Toneelvereniging Zwart-Wit

Toneelvereniging Zwart-Wit is een vereniging die niet meer weg te denken is uit Bad Nieuweschans. De vereniging is ontstaan uit de voetbalvereniging VV Nieuweschans. Twee keer per jaar (meestal februari) is er een openbare uitvoering in de Akkerschans. 

Harmonie 'Kunst naar Kracht'

Kunst naar Kracht heeft een lange geschiedenis in Bad Nieuweschans. Elk jaar wordt er in de Akkerschans een groot concert gegeven. Verder zijn er optreden zijn de herdenking op 4 mei en onder andere bij de intocht van Sinterklaas. Voor meer informatie https://www.knkbadnieuweschans.nl

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans

De stichting 'Vrienden van de Nieuwe Schans' gaat de 'diepte' in. De historie en het heden van het noordwestelijke deel van het meest oostelijke dorp van Nederland worden belicht. Op de nieuwe site  https://www.vriendenvandenieuweschans.nl wordt in beeld, geschrift en gesproken woord aandacht besteed aan emoties en gevoelens van de (ex) bewoners van dit hele gebied. 

Dansgroep 'De Akkerschans'

WERELDDANS IN DE AKKERSCHANS....IETS VOOR U?
Van september t/m april een 55+ activiteit in uw eigen dorp: bewegen op muziek in de vorm van groepsdans. Stap over die drempel van de Akkerschans en zet op dinsdagmiddag van kwart over één tot half drie uw beste beentje voor, onder leiding van Trijnie Meis. Heeft u gevoel voor ritme en wilt u het danstalent in uzelf ontdekken? Sluit u dan aan bij onze groep en doe gezellig mee, halverwege drinken we met elkaar thee of koffie om even bij te komen. Ook de 2 heren zien graag versterking.

Klaverjassen

Op verschillende plaatsen in het dorp kan men klaverjassen. Café Restaurant De Kanonnier heeft 2 verenigingen; één onder eigen naam 'De Kanonnier' en de ander De Jachtweide. Er worden regelmatig toernooien georganiseerd. Ook café Reiderland heeft verschillende kaartavonden. op de woensdagavond  Koppelkaarten en op de zaterdagavond is ook nog een club actief. Verder heeft het dorpscentrum De Akkerschans op de dinsdagmiddag een grote club 50 plussers. Ook vindt in de Akkerschans jaarlijks het grote kampioenschap plaats in combinatie met sjoelen. 

De Steunstee

Iedereen kan terecht tijdens de spreekuren in de steunstee. Wij kunnen o.a. helpen met vragen over wonen, welzijn en zorg. (Bijv. hulp bij het invullen van formulieren, informatie en advies, ondersteunen met vragen, bemiddelen met organisaties etc.) - Algemeen telefoonnummer: 0597-421833 De Steunstee maakt deel uit van Sociaal Werk Oldambt met Wilma Pit als contactpersoon.

Spreekuren:

Steunstee Bad Nieuweschans, Dorpshuis de Akkerschans:

Elke maandagmorgen van 09.00 uur tot 10.00 uur.

Inloopochtenden:

Van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Koffieochtend:

Dinsdagmorgen om 10.00 uur.

Activiteiten 55+:

U kunt altijd langs komen om eens een kijkje te nemen of informatie vragen bij onze activiteiten in De Akkerschans.

Meer bewegen is goed voor lichaam en geest. Tevens staat de gezelligheid centraal.

- Maandagmiddag 13.30 uur - Klaverjassen

- Dinsdagmiddag 13.15 - 14.15 uur - Werelddansen o.l.v. mevr. Meins

- Dinsdagmiddag 13.30 - 15.30 uur - Zang

- Woensdagmorgen 10.30 - 11.45 uur - Bewegen op muziek

- Woensdag 1 keer per 2 maanden - Koken (bel maar voor datum)

- laatste Donderdag v.d. maand 14.00 uur - Sjoelen € 2,00 incl. 2 kop koffie of thee