Verenigingen

Deze maand aandacht voor twee zangverenigingen, namelijk het Schansker Dameskoor onder leiding van Meeuwis Peetsma.

Het andere koor is 'Animo', dit is een 50+ koor en dirigente is Hilda van Wattum.

Voor beide koren bestaat de mogelijk om als nieuw lid aan te melden. Kijk in de linkerkolom op het desbetreffende koor voor meer info.

(en het 50+ koor Animo)

Uw reactie