Woningen Zuideinde hebben een beschermde status

27-07-2018 15:39

Bad Nieuweschans- Er komen regelmatig vragen bij de redactie binnen waarom het huis op Zuideinde 20 nog steeds leeg staat, vooral omdat het op een prominente plaats in het dorp is gebouwd. Het huis is eigendom van Acantus, maar is niet meer opgenomen in het verhuuraanbod. Dit heeft te maken dat het huis behoorlijk met natuurlijke verzakking te maken heeft. Omdat deze 2 blokken met 2 woningen zo’n bijzondere status hebben, aangezien ze ontworpen zijn door architect Marinus Grandpré Molière, die de bouwstijl Delftse School propageerde, wil Dorpsbelangen maar ook Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans dat deze woningen als historisch erfgoed van Bad Nieuweschans worden aangemerkt en dus niet mogen worden gesloopt.

 

In de jaren ’20 van de vorige eeuw was een huisarts in Bellingwolde begaan met de huisvesting van de veenarbeiders. Ze woonden toen veelal nog in plaggenhutten.

In zijn studietijd ontmoette hij de architect Marinus Grandpré Molière.

MEER WONINGEN

Er zijn meer woningen in de regio die van hem zijn.

In Bad Nieuweschans staan ook enkele. 

De opvallendste zijn de 2 blokjes van 2 woningen aan het Zuideinde. Gestukadoord en met natuursteenblokken als basement.

(Eigenlijk bedoeld voor ambtenaren, zoals douane)

Aan de Tichelweg en Rusthoflaan staan ook nog enkele arbeiderswoningen uit de 20er jaren. Dit was de periode van de opkomst van de Nederlandse Volkshuisvesting.

Ook aan de Zuiderstraat en de Kerkstraat hebben woningen van hem gestaan. Totaal ging het toen om ca. 30 woningen.

Samen met woningbouwplannen in de Randstad heeft ook het woningbouwplan van Nieuweschans in 1923 in Gothenburg op een ‘Internationale Stedenbouwtentoonstelling” gestaan.

EIGENAAR

Acantus is eigenaar. Enkele jaren geleden gaf Acantus dat de leegstaande woning verzakt en niet meer verhuurd zal worden. Er was toen sprake dat het blokje gesloopt gaat worden als het op termijn geheel leeg komt te staan. Dorpsbelangen heeft toen onderzoek gedaan omdat ze het daarmee niet eens waren omdat het beeld bepalende woningen zijn en vonden toen bovenstaande geschiedenis. Daarom wordt deze woning niet gesloopt en wellicht krijgt het inde toekomst een mooie bestemming.

(bron: Harm-Arend Meijer)

(foto: de leegstaande woning Zuideinde 20)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030