Wethouder Ricky van den Aker heeft Bomenverdrag ondertekend

10-03-2017 15:19

Bad Nieuweschans-  Vrijdag 10 maart is het Bomenverdrag ondertekend door wethouder Ricky van den Aker.

Dit vond plaats op het parkeerterrein van COOP Bert Stuut. Dit zgn. Bastionplein is vorig jaar gereedgekomen. Bij het vooroverleg van de vergunningsverstrekking is besloten om enkele beeldbepalende bomen niet op te offeren aan parkeerplaatsen. Dit was een prima beslissing, waarbij t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Boomfeestdag, besloten is om het Bomenverdrag hier te ondertekenen. In aanwezigheid van wethouder Van den Aker, gebiedswethouder Swagerman, Dorpsbelangen, Bert Stuut en direct betrokkenen vond de ondertekening plaats.

(foto's: de betrokkenen bij de ondertekening van dit verdrag en wethouder Ricky van den Aker die haar handtekening heeft gezet onder het verdrag)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030