Wat zal de toekomst zijn voor de graansilo.....

18-08-2017 15:08

Bad Nieuweschans- Wat moet er gaan gebeuren met de graansilo aan de Westerwoldse Aa, ook wel de Watermann silo genoemd te Bad Nieuweschans. Een beeldbepalend monument, waar op dit moment qua verkoop redelijk veel belangstelling voor bestaat. Sleutelhouder en secretaris Dorpsbelangen Harm Arend Meijer, leidt nu met regelmaat geïnteresseerden rond in het markante gebouw dat in 1925 is gebouwd en te koop staat. Tijdens de tweede wereldoorlog is de top gedeeltelijk verwoest, maar oppervlakkig staat de silo er nog goed bij en onlangs is ook het dak gerestaureerd. Maar de vraag blijft wat zou de beste investering voor de toekomst zijn, om dit bijzondere bouwwerk te kunnen behouden. De meeste voorkeur gaat uit naar een woonvoorziening met luxe appartementen, maar helaas daarvoor past de silo niet binnen het bestemmingsplan. Je zou toch denken dat wanneer ook de gemeente Oldambt dit gebouw graag wil behouden, dat het bestemmingsplan aangepast kan worden, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Het is overigens een lastig bouwwerk om te renoveren. Het heeft een groot buizenstelsel, dat naar zo’n 29 silo’s leidde en bovendien zijn de verschillende lagen niet even hoog. Harm Arend Meijer opperde dat het mooi zou zijn om op de bovenste laag een restaurant te creëren en dan heb je een bijzonder uitzicht van Delfzijl tot ver in Duitsland. Maar dan zou op de bovenste laag er nog een verdieping bijgebouwd moeten worden, om door de ramen te kunnen kijken, die in de top, onder de dakrand aanwezig zijn. De heer Meijer ziet wel voldoende mogelijkheden om het gebouw goed te strippen en ruimtes te ontwikkelen, zowel voor kantoorruimtes als eventueel het bouwen van maximaal 6 appartementen. In het midden  van de silo is een trapgang en daar zou eventueel een lift in gebouwd kunnen worden. Een andere optie is om een transparante lift aan de buitenzijde te bouwen, om gemakkelijk de verschillende verdiepingen te bereiken. Het blijft een beetje speculeren, maar het zou mooi zijn dat naast de oude remise ook dit gebouw een toekomstbestendige bestemming krijgt.

(foto’s: Harm Arend Meijer bij een waterpeil ijkpunt dat bevestigt is in de muur van de silo. Verder foto’s buiten- en binnenkant van de graansilo Bad Nieuweschans)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030