Vrienden van de Nieuwe Schans heeft nieuwe moderne en zeer uitgebreide website

02-06-2018 06:54

Bad Nieuweschans- "Welkom op de nieuwe website van de Vrienden van de Nieuwe Schans. Wij willen met deze site de geschiedenis van (Bad) Nieuweschans breed onder de aandacht brengen, middels een grote collectie historische documenten, oudheden , foto's etc. U vindt dit allemaal op deze nieuwe site Vrienden van de Nieuwe Schans. Het Vestingmuseum speelt hierbij een belangrijke rol. Het is in het belang van jong en oud de geschiedenis te ontdekken en te koesteren, waarbij ook de informatie, foto's en teksten van 'Schanskerhistorie een belangrijke rol heeft gespeeld. Daarvoor staan De Vrienden van de Nieuwe Schans."
https://vriendenvandenieuweschans.nl/


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030