Voortgang aanpak essentaksterfte NieuweSchanskerbos

01-08-2018 08:04

Bad Nieuweschans- Binnenkort gaan we verder met de aanpak van de essentaksterfte in het Nieuweschanskerbos (zie onderstaande kaart).

In onze bossen zijn veel essen aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland en waarvan de bomen niet herstellen. Vanuit veiligheidsoverwegingen verwijderen we deze essen.

Een deel van dit bos (bijvoorbeeld het deel langs de spoorlijn) bevat als hoofboomsoort es en alle zieke essen worden omgezaagd. Naast de es staan er gelukkig ook nog andere boomsoorten als bijvoorbeeld populier. Het aanzien van het bos zal echter direct na de werkzaamheden aangrijpend anders zijn. Dichter bij het dorp is de menging met andere boomsoorten groter en verwijderen we alleen de zieke essen die op valafstanden staan van wegen en paden.

 

Nadat de zieke essen zijn verwijderd zal ontwikkeling van het bos plaatsvinden door natuurlijke verjonging of inplant van jonge bomen op open plekken om te zorgen voor een soortenrijk (gemengd en aantrekkelijk) bos voor de toekomst.

 

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het zagen van de essen vindt plaats met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte.

Harvester

 

De stammen worden aan de rand van het bos opgestapeld in afwachting van transport naar de afnemers. Zo’n hoge stapel hout kan een grote aantrekkingskracht op kinderen hebben die er bovenop klimmen. Dat kan echter levensgevaarlijk zijn omdat zo’n houtstapel door het geklauter razendsnel in beweging kan komen. De boswachter waarschuwt voor dit gevaar met pamfletten op de houtstapel.

 

Overlast

Fiets- en wandelpaden door het bos kunnen tijdelijk (voor een deel) worden afgesloten en omgeleid. Let op de eventuele aanwijzingen ter plaatse. Schade aan bermen wordt na afloop van het werk hersteld.

Er kan dus sprake zijn van hinder of geluidsoverlast. We voeren de werkzaamheden echter in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit.

 

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op onze website www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030