Voordelige zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen in Oldambt

25-10-2016 18:09

Bad Nieuweschans- De gemeenteraad van Oldambt heeft op 24 oktober besloten om inwoners met een laag inkomen een voordelige zorgverzekering aan te bieden. Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen vanaf 2017 gebruiken maken van het gemeentepakket GarantVerzorgd van Menzis. Gemeentepakket Dit gemeentepakket GarantVerzorgd is voordeliger omdat de gemeente en Menzis meebetalen aan de premie. Naast een korting op de premie heeft GarantVerzorgd meer voordelen. Er is bijvoorbeeld geen medische keuring voor dit pakket. Afhankelijk van de gekozen verzekering GarantVerzorgd 1,2 of 3 zijn er nog meer voordelen, zoals: 

►een vergoeding van eigen bijdrages voor hulpmiddelen, hoortoestellen en medicijnen;

►hogere vergoedingen voor tandartskosten; 

► of verwerking van het eigen risico in het maandbedrag.

Hoe werkt het? De gemeente Oldambt betaalt mee aan GarantVerzorgd. Daardoor worden de premies van GarantVerzorgd lager. Inwoners met een laag inkomen kunnen zich daardoor eenvoudiger goed verzekeren voor hun ziektekosten. Inhoud en premie GarantVerzorgd Menzis maakt uiterlijk 19 november 2016 de precieze inhoud en premie van GarantVerzorgd 1, 2 en 3 bekend. Samen met de gemeente start Menzis een campagne om inwoners te attenderen op deze voordelige zorgverzekering. Onder andere in De Oldambtster en op de website komt informatie over het gemeentepakket te staan. Inwoners kunnen zich tussen 20 november en 31 december 2016 aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030