Vluchtroutes in beeld gebracht middels een plaquette bij de Noaberbrug

05-05-2018 12:26
Bad Nieuweschans- Als eerste in een serie van drie is op Bevrijdingsdag in Bad Nieuweschans, bij de Noaberbrug een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de vluchtroutes 1933-1945. Het ging hierbij om Duitse vluchtelingen uit de grensregio die in Nederland een veilige plek zochten. Ze werden hierbij geholpen door de Internationale Rode Hulp en de KPD Emden. Initiatiefnemer Hans Heres voor deze herdenking, heeft een indrukwekkende speech gehouden en benadrukte nog eens dat de Nederlandse helpers, vooral uit de CPN, hun leven riskeerden maar hierdoor zijn wel vele levens gered. Andere toespraken waren van locoburgemeester Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt en plaatsvervangend burgemeester van Bunde de heer Sven Markus. Na deze onthulling kon men ook de andere presentaties  bijwonen en de route volgen per fiets of met de auto. De tweede onthulling is aan het Buttje Pad in Kanalpolder en vervolgens de derde bij de Veerhaven van Petkum. De onthulling van de plaquette te Bad Nieuweschans is gedaan door de heren Harm Roosje en Mello Schwertmann.

Hierbij een fotoverslag van de onthulling…..


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030