Vertegenwoordigers dorpen en wijken in debat met leden gemeentelijke politieke partijen

16-11-2017 04:49

Oldambt- In de Tramwerkplaats te Winschoten kon men woensdagavond 15 november kennismaken met de verschillende gemeentelijke politieke partijen die volgend jaar maart meedoen aan de verkiezingen. Het ging hierbij om een presentatie  met vervolgens een debat en hiervoor zijn vertegenwoordigers van dorpen en wijken binnen de gemeente Oldambt uitgenodigd. Er zijn door het jaar heen al verschillende bijeenkomsten waarin raden van dorpen en wijken bij elkaar komen en daar merken ze dat veel onderwerpen in meerdere dorpen spelen, zoals verkeersveiligheid en het onderhoud van openbare ruimtes. Maar ook de wijze waarop de gemeente zijn beleid uitvoert waarbij het veelal lijkt alsof de gemeente de vertegenwoordigers van de dorpen en wijken niet serieus neemt. Voor veel van deze vertegenwoordigers dus deze avond de kans om nader met elkaar in contact te komen, wat meer van elkaar te weten, vragen te stellen, standpunten te delen en om aan te geven wat er allemaal speelt. De stellingen van deze debatavond waren: onderhoud openbaar groen, behoud van voorzieningen, samenwerking en luisteren naar elkaar, burgerparticipatie en duurzame energie en energiebesparende maatregelen bij sociale huurwoningen.

(foto: de presentatie van de lokale politieke partijen voorafgaand aan het debat)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030