Verslag in DvhN omtrent de samenvoeging IJsbaan en de Voetbalvereniging Nieuweschans

07-08-2017 08:02

Bad Nieuweschans- Voetbalvereniging Nieuweschans wordt een ‘omnivereniging’. Naast de voetbaltak komt er ook een ijs-afdeling. De club wil vanaf het nieuwe seizoen de ijsbaan in het dorp exploiteren. Dorpsbelangen Bad Nieuweschans is content met de nieuwe stap die de voetbalvereniging wil nemen. ,,De toekomst van de ijsbaan lijkt verzekerd”, meent Harm Arend Meijer, secretaris van Dorpsbelangen. In het grensdorp waren zorgen over het voortbestaan van de ijsvereniging.

Leefbaarheid

,,Toen hebben we als Dorpsbelangen een gesprek gehad met de zittende bestuursleden van de ijsvereniging. We hebben afgesproken dat de voetbalvereniging taken overneemt. Dat is goed voor de leefbaarheid in het dorp. Als we deze stap niet hadden genomen was het voortbestaan van de ijsbaan in gevaar gekomen.”

Bad Nieuweschans beschikt over een ijsbaan op een fraaie locatie, pal op de grensovergang naast de A7. Het terrein is eigendom van de gemeente. ,,Het is een baan die aan de eisen van de KNSB voldoet. Dat betekent dat de baan een lengte heeft van 400 meter”, legt Meijer uit. Lachend: „In feite is de baan geschikt voor de Olympische Spelen.”

Subsidie

Van de gemeente Oldambt heeft de voetbalvereniging inmiddels een subsidie van 5000 euro gekregen om het ijsbaangebouw op te knappen. ,,Er moet wel iets gebeuren”, weet Meijer. ,,Het gebouw moet worden geschilderd en verder moeten bar en toiletten opgeknapt.’’ De nutsvoorzieningen zijn weer aangesloten. ,,We stellen alles in het werk om de ijsbaan en het ijsbaangebouw voor een nieuwe winterperiode weer op orde te hebben. We hebben het gereedschap dat nodig is om een ijsbaan te onderhouden. De veegmachine is er nog, net als een aantal andere zaken.”

Angelique Bakker, woordvoerster van de voetbalvereniging, loopt nog niet zo snel van stapel. ,,Formeel moet nog een aantal zaken worden geregeld en vastgelegd. In principe willen we de ijsbaan exploiteren. Daarvoor moeten nog mensen worden aangesteld. Ook zoeken we vrijwilligers.” Bakker wijst erop dat leden van de voetbalvereniging niet automatisch lid worden of toegang krijgen tot de ijsbaan. ,,Wie wil schaatsen moet lid worden of een kaartje kopen. We gaan ook een aparte ledenlijst bijhouden. Hoe de structuur eruitziet weten we nog niet. Belangrijk is dat de ijsbaan blijft. Dat komt de leefbaarheid ten goede.” (Gepubliceerd in het DVHN door Tammo Beishuizen)

(foto: het clubgebouw van de ijsbaan, dat al voor een deel is opgeknapt)

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030