Verhalen achter 222 boerderijen in Oldambt nu ook te lezen via nieuwe website

14-12-2018 15:28

Bad Nieuweschans- De Stichting De Klerck-Mellema heeft drie uitgaven van het boek ‘Boerderijen en hun bewoners’ uitgegeven (1968) en geactualiseerd (1976 en 1999) en ze heeft in 2008 besloten om het boek middels een digitale versie voor iedereen toegankelijk te maken.  

Deze unieke website is in een totaal nieuw jasje gestoken. Prachtige foto’s van de Oldambtster boerderijen, hun geschiedenis en de bewoners staan prominent op de site.

Stichting de Klerck-Mellema is de initiatiefnemer van het “gele” dijkgat als doorgang van de Reiderwolderpolder naar de Carel Coenraad Polder te Finsterwolde. Deze coupure is, als kunstzinnig landmark in de polder, een herinnering aan  het 150-jarig bestaan van de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw.

Op de website worden 222 boerderijen en hun bewoners van het voormalige werkgebied van de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw beschreven en daarnaast wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van dit gebied.

Middels de vernieuwde website kunnen we alle veranderingen gemakkelijk aanpassen en daarmee het bestand actueel houden.De digitale versie trekt nu jaarlijks circa 27.000 bezoekers uit de hele wereld. Uit de reacties blijkt dat een actueel bestand naast de geschiedenis van de Oldambtster boerderijen een interessante bron van informatie is. www.boerderijenboekoldambt.nl

Met Oldambtster groeten, namens de Stichting de Klerck-Mellema, Harm Evert Waalkens

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Harm Evert Waalkens (voorzitter), Cors Onnes (secretaris) en Harry Kremer (penningmeester), allen uit Finsterwolde.

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030