Vereniging Vrouwen van Nu afdeling Bad Nieuweschans houdt op te bestaan

15-12-2017 07:21

Bad Nieuweschans- De vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Bad Nieuweschans, houdt op te bestaan. Dit hebben de leden van deze vereniging, die in 1935 is opgericht, een tijdje geleden besloten. Met een feestelijke bijeenkomst in de Akkerschans, inclusief een heerlijk diner, is deze vereniging ontbonden. Aan het begin van deze bijeenkomst zijn de notulen van de oprichtingsvergadering van 5 april 1935 nog eens voorgelezen met toen nog de verenigingsnaam  Boerinnenbond c.q. Bond van Plattelandsvrouwen, Het opheffen van de vereniging heeft te maken met het afnemende aantal leden (op dit moment nog zo’n 20), maar ook door de ingeperkte vrijheden door het overkoepelend landelijk orgaan, zoals de hoge contributieafdracht, maar ook bij bijvoorbeeld het kiezen van een spreker. Toch kijken de dames met heel veel plezier terug op de afgelopen jaren van lidmaatschap. De vele reizen die zijn gemaakt blijven bepalend bij deze herinneringen.

(foto’s: een impressie van de laatste bijeenkomst van Vrouwen van Nu, afdeling Bad Nieuweschans, met voorzitter mevrouw Folmine Wolthek, die de voorzittershamer over zal dragen aan het Vestingmuseum)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030