Vereniging Van Groninger Monument-Eigenaren zoekt ook leden in Bad Nieuweschans

04-12-2016 15:03
Bad Nieuweschans- Een bericht van het 'Groninger Monument ontvangen: "Zoals jullie weten beeft en verzakt de grond nog wel eens in het “Grunneger Laand”, met schade aan gebouwen tot gevolg. De meest markante gebouwen, de gemeentelijke en rijksmonumenten worden daardoor bedreigd. Op initiatief van de monumentenwacht hebben enkele Groninger monument-eigenaars de hoofden bijeen gestoken om te kijken of er draagvlak is voor samenwerking en een antwoord te bieden op de aardgasproblematiek (aardbevingen, bodemdaling, enzovoorts).

De nieuw op te richten "Vereniging Van Groninger Monument-Eigenaren" is het uitvloeisel van deze bijeenkomst. De vereniging zoekt leden, om samen een antwoord te bieden aan de schades aan ons Groninger erfgoed als gevolg van de aardgaswinning in de provincie. Omdat er aparte wet- en regelgeving bestaat voor monumenten, is een eigen vereniging namelijk wenselijk.

Eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kunnen zich daarom aanmelden als potentieel lid. Mensen die hun steun willen uitspreken voor monumentaal erfgoed zijn ook van harte welkom!

- Aanmelden als lid kan op www.groningermonument.nl.
- Steun uitspreken kan door op Facebook een vriendschapsverzoek aan de vriendenpagina van “Groninger Monument” te sturen.

Het wordt ontzettend op prijs gesteld om naamsbekendheid te genereren, want het is lastig om alle monument-eigenaren te bereiken. Door uw hulp wordt het bedreigde monumentale erfgoed in de provincie Groningen een stukje veiliger gesteld.

Alvast bedankt!

De oprichtingscommissie van de VVGME"
www.groningermonument.nl
 

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030