Uitnodiging thema avonden nieuwe omgevingswet die in 2019 van kracht wordt

08-03-2017 04:59

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt, zijn we bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze visie staat hoe we over de toekomst van de leefomgeving van Oldambt denken en welke koers we willen volgen met elkaar. Hiervoor zijn we op zoek naar een positieve, kritisch-opbouwende blik vanuit de samenleving. Denkt u mee?

Thema-avonden

Om bewoners en alle organisaties te betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie, organiseren we een drietal thema avonden. Tijdens deze avonden kunt u meepraten over de toekomst van uw leefomgeving. Wat wilt u behouden of veranderen en welke ideeën heeft u daarbij voor uw leefomgeving? Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de leefomgeving, van natuur, landbouw en verkeer tot cultureel erfgoed en gezondheid. De gemeente ziet uw inbreng tijdens deze avonden als belangrijke input voor het opstellen van de Omgevingsvisie.

Drie avonden, drie ambities

Tijdens iedere avond staat een van de ambities uit de toekomstvisie voor Oldambt centraal. De drie ambities zijn: ruimte voor pionieren, de moderne graanrepubliek en jongste water gemeente. Wij zorgen voor inspirerende sprekers en laten u daarna graag aan het woord.

De planning voor de drie thema-avonden is als volgt:  Voor het totale bericht zie de rubriek Gemeentelijk Nieuws (in de rode kolom).Lees meer: https://www.bnsnieuws.nl/gemeentelijk-nieuws/


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030