Uitbreiding bedrijfsactiviteiten Tuil Logistics

16-08-2016 10:14

Bad Nieuweschans- Gemeente Oldambt heeft schriftelijk laten weten via 'Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning' dat burgemeester en wethouder voornemens zijn om een vergunning te verlenen voor het bouwen van een opslagloods achter het bestaande pand van Tuil Logistics aan de Hoofdstraat.