Twee brievenbussen gaan verdwijnen uit Bad Nieuweschans

29-09-2016 02:32

Bad Nieuweschans- Post NL gaat grote aanpassingen doorvoeren in het aantal brievenbussen in de Provincie Groningen In totaliteit neemt het aantal brievenbussen af van 815 naar 464. In Bad Nieuweschans verdwijnen er twee brievenbussen namelijk die in de Voorstraat bij huisnummer 44 en aan de Hamdijk bij nummer 12.