Toneelverenging Zwart Wit vermaakt het publiek opperbest met De Gladde Gloeperds

26-02-2017 03:57

Bad Nieuweschans- Een uitverkochte zaal van de Akkerschans was zaterdagavond het decor van de tweede voorstelling van Toneelvereniging Zwart-Wit en deze had als titel De Gladde Gloeperds. De spelers zaten van meet af aan goed in hun rol en vermaakten het publiek dan ook met de vele hilarische scenes. Zelfs als ze even uit hun rol raakten losten ze dat zelf prima op, zodat het bijna niet opviel. Een groot compliment aan de spelers, grimeur, toneelmeester, souffleuse en andere medewerkers maar in het bijzonder aan Erna Schwertmann, die wel een heel grote rol toebedeeld heeft gekregen. Hierbij enkele foto's uit het eerste bedrijf.

(foto's: acteurs van toneelvereniging Zwart Wit met scenes uit het eerste bedrijf van De Gladde Gloeperds)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030