Toekomstige energie voorziening belangrijk onderwerp tijdens bijeenkomst met burgemeester, wethouders en raadsleden in de Akkerschans

20-09-2018 23:12
Bad Nieuweschans- In gesprek met burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, naar aanleiding van de schouwronde door Bad Nieuweschans. Dit was donderdagavond 20 september mogelijk tijdens een openbare bijeenkomst in de Akkerschans. Naast actiepunten die tijdens de schouw naar voren zijn gebracht, is ook het project van de Energie Coöperatie Oldambt breder uitgelicht. Deze coöperatie is actief bezig om ook in Bad Nieuweschans een breder draagvlak te krijgen van inwoners die willen participeren in plaatsing van zonnepanelen op gebouwen en woningen en later een energiepark op bedrijventerrein Bolwerck. Beleidsadviseur Menno Visser van de gemeente Oldambt kreeg ruimschoots de tijd om het project te verduidelijken. Het energiepark, met een oppervlakte van 10 ha. kan gevuld worden met zonnepanelen met daarnaast enkele windmolens die langs de A7 komen te staan. Bij een vorige bijeenkomst was hier nog weerstand tegen, maar met deze opstelling waren er geen bezwaren. Wel een grote tegenvaller is de kabel die moet worden aangelegd naar het dichtstbijzijnde koppelstation in Winschoten. Het aanleggen kost zo’n 2 miljoen euro. Ook andere energietransities zoals bv. het produceren van waterstof of biogas om daarmee stroom op te wekken.

De Graanrepubliek was uitgenodigd om een presentatie te geven. Peter Brul keek vooruit richting de eerste opening op 20 oktober aanstaande in Locloods 1877, waar men kennis kan maken met de eerste bedrijven die permanent hun deuren gaan openen.
Voor burgemeester Rika Pot was deze bijeenkomst een eerste kennismaking middels een bijeenkomst met de Schanskers. Zij liet duidelijk de betrokkenheid van de gemeente Oldambt met de wensen en problemen van het dorp blijken. Een belangrijke factor richting de gemeente is Dorpsbelangen Bad Nieuweschans. Het onderhoud aan straten, trottoirs en vooral percelen in particulier bezit, blijven de gemoederen bezighouden.

De gemeente werkt, met Bad Nieuweschans als pilot, aan het Omgevingsplan, een nieuwe vorm van bestemmingsplan. Het dorp is daarbij in 5 deelgebieden ingericht. Met dit Omgevingsplan loopt de gemeente vooruit op de nieuwe werkwijze die in de Omgevingswet wordt voorgesteld. Het dorp is dus een voorbeeld voor de overige gebieden in de gemeente Oldambt. Een belangrijke leidraad is hierbij de Dorpsvisie die vorig jaar is gepresenteerd.

Naast de burgemeester waren ook de wethouders Bard Boon en Erich Wünker aanwezig, leden van de gemeenteraad en leden van verschillende politieke partijen.

(foto: burgemeester Rika Pot)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030