Stichting hertenkamp / kinderboerderij heeft de balans weer opgemaakt

07-01-2019 14:47

Bad Nieuweschans- Stichting Hertenkamp / Kinderboerderij Bad Nieuweschans heeft de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. Ook voor deze stichting is het van groot belang om uiterst zorgvuldig met de gelden om te gaan. Het bestuur heeft het afgelopen jaar (2018) te maken gehad met verschillende wisselingen in de organisatie binnen het bestuur. Er is een duidelijke jaarrekening gepresenteerd, waarbij ten opzichte van 2017 een negatief resultaat in de boeken is gekomen. Er is een negatief resultaat geregistreerd van € 1.494,76, wat niet inhoudt dat de stichting er slecht voor staat. Op dit moment is de balans positief afgesloten met een saldo van € 5.249,81. Het negatieve resultaat is mede tot stand gekomen door verminderde opbrengsten uit sponsoring en collectes. Er is nu besloten om een collecte te organiseren in het huidige jaar en niet meer vooraf. Ook een subsidie voor diervoeding van zo’n duizend Euro, daarvan moet nog worden geprobeerd om deze binnen te krijgen. Verder laat de jaarrekening zien dat de lasten voor assurantiën en energie behoorlijk zijn toegenomen. Het bestuur is op dit moment vol vertrouwen dat ook voor dit nieuwe jaar het hertenkamp annex kinderboerderij, weer volop activiteiten voor kinderen en bezoekers kan organiseren, zodat ook eind 2019 weer een positief resultaat in de boeken komt.

Opgemerkt moet worden dat de enveloppen acties en marktverkopen een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het positieve resultaat.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030