SOOOG basisscholen gaan samenwerken met Groningse Universiteit om pestgedrag in te dammen

26-11-2016 06:20

Bad Nieuweschans- De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), waartoe ook OBS Houwingaham behoort, gaat samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen. Middels deze samenwerking wil men het gevoel van veiligheid op de basisscholen inzichtelijker krijgen, waardoor onder andere het pesten kan worden tegen gegaan. Het is van belang dat in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd wordt of er problemen zijn en de onderwijzers snel en verantwoord kunnen reageren. Ruim een jaar geleden is de wet Sociale veiligheid op school in werking getreden en waarmee de scholen verplicht worden gesteld om de sociale veiligheid te waarborgen en het pestgedrag in te dammen.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030