Shanties for life krijgt een vervolg in 2017 en wel op zondag 12 juni

06-12-2016 12:20

Bad Nieuweschans-  Achter de schermen wordt al weer gewerkt aan een tweede editie van het Shanties for life 2017 festival in Bad Nieuweschans. Dit muzikale feest zal plaatsvinden op zondag 12 juni. Vorig jaar was aan dit festival een goed doel gekoppeld, vandaar ook de naam Shanties for life; toen was het KWF kankerbestrijding de organisatie aan wie € 790,00 is overgemaakt. Dit bedrag is hoofdzakelijk bij elkaar gebracht door de collecte, die tijdens dit evenement plaats heeft gevonden. Welk goed doel er dit jaar aan gekoppeld wordt is nog niet bekend.

Het was vorig jaar een experiment of dit festival ook mogelijkheden had om er een vervolg aan te geven. Uit reacties is wel gebleken, zowel van de koren als van de bezoekers, dat er weer uitgekeken wordt naar een vervolg. Bert Stuut heeft vorig jaar de aanzet gegeven voor het organiseren van dit evenement en waarvan hij ook een groot deel van de kosten voor zijn rekening heeft genomen en dank aan de vele sponsoren en ook dit jaar weer is zijn naam en dat van de supermarkt onlosmakelijk verbonden met het festival. Toch zijn er gesprekken gaande om een stichting op te richten, waarin al dit soort evenementen opgenomen kunnen worden. Te denken valt aan markten, het Sinterklaasfeest, activiteiten met de Kerstdagen en Oud en Nieuw , eigenlijk alles op het gebied van kunst en cultuur en dit om de leefbaarheid in Bad Nieuweschans te stimuleren en verder uit te dragen. Maar ook om nieuwe activiteiten en evenementen te ontwikkelen en te organiseren. Dit alles is nog maar in een beginfase, maar het geeft wel aan de wilskracht om Bad Nieuweschans op de kaart te houden. Een nieuwe activiteit waar aan gedacht wordt is een ‘kofferbaksale’. Mensen kunnen zich dan inschrijven en vanuit hun kofferbak van de auto allerlei spullen verkopen. Een moderne versie van een vlooienmarkt.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030