'Sculptuur in Beeld' vanaf 1 juli bij Galerie WiekXX

14-06-2017 08:36

Bad Nieuweschans- Al enige tijd zijn er exposities binnen de nieuwe locatie van Galerie WiekXX, aan de Voorstraat 50 te Bad Nieuweschans. Vanaf 1 juli tot  1 oktober presenteren ze wel een heel bijzondere namelijk ‘Sculptuur in Beeld’. Er zijn dan werken te zien van Dick Aerts, Bernd Altenstein, Amiran Djanashvili, Gisela Eufe, Nico Gerrits, Rob van der Kleij, Andreas Krämmer, Eddy Roos, Caius Spronken, Linda Verkaaik en Lydeke von Dülmen Krumpelmann. In de prachtige tuin en soms een deel in de woning, zijn de sculpturen te bezichtigen, inclusief een bijzondere fontein.

KNIPOOG NAAR DE WERKELIJKHEID

Galerie Wiek XX, voor figuratieve en realistische kunst in Bad Nieuweschans bestaat sinds 1977. Het is daarmee een van de weinige galeries in Noord-Nederland die zo lang op professioneel niveau opereert. De kunstenaars van Galerie Wiek XX vormen een mix van bekende, gearriveerde kunstenaars en jong talent.
Een algemene karakterisering van het soort kunst dat de bezoeker in Wiek XX zou kunnen aantreffen, laat zich als volgt verwoorden: sferische figuratieve kunst, waarin soms een sterk persoonlijke symboliek een rol speelt. In dit werk geeft de kunstenaar blijk van een technische uitgebalanceerd ambachtelijk kunnen. De aandacht voor het onderzoek naar de werking van het licht op kleur en vorm is hierbij essentieel. Met een dergelijke beschrijving wordt een indruk van de galerie gegeven. Er wordt echter voorbijgegaan aan de individuele kwaliteiten van de afzonderlijke kunstenaars. Zij tonen ieder een variant. Dit resulteert dan ook in de presentatie van een aantal uiteenlopende kunstuitingen binnen de grenzen die het gebied afbakenen waar de galerie voor staat.
De keuze om alleen figuratieve, realistische kunst te exposeren en te verkopen is volledig ingegeven door de eigen persoonlijke voorkeur van de galeriehouders.

(foto: enkele sculpturen in de prachtige tuin van Galerie WiekXX)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030