Schanskers worden moe van de prestaties geleverd door Arriva, oftewel het steeds uitvallen van de treinen...

16-05-2018 08:06

Door Arina Prins:

Het leed wat Arriva heet.... 
"We" hebben hard geknokt om vroeg in de ochtend de trein van Bad Nieuweschans naar Groningen te laten rijden. Met "we" bedoel ik Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en de inwoners van Bad Nieuweschans. Het werd door de media opgepakt en na vele klachten via Arriva, Rover, uitingen in de media is het gelukt om in de ochtend de treinverbinding te behouden.

Echter nu valt de trein regelmatig uit! Gemiddeld twee keer per week een storing waardoor de trein niet rijdt! Gevolg dat mensen te laat op hun werk komen en kinderen te laat op school! Onacceptabel en dus volgt de ene klacht na de andere zich op richting Arriva! Arriva wuift het simpel weg door te zeggen dat het komt door een storing! Een storing van gemiddeld minimaal 2x per week en altijd op hetzelfde tijdstip! In mijn beleving kan dat geen toeval meer zijn!

Vandaag kwam de trein van Bad Nieuweschans 1 minuut te laat aan op station Winschoten. De reizigers moeten in Winschoten overstappen op de trein naar Groningen. Door die 60 luttele seconden die de trein te laat aankwam mistten de reizigers hun aansluiting. Ze hadden net te weinig tijd om over te stappen en de machinist kon echt niet langer wachten en reed letterlijk voor de neus weg van de reizigers die moesten overstappen terwijl ze al op het perron liepen, de trein konden aanraken, het was alleen nog een kwestie van instappen...... je zou door die 60 seconden maar je examen missen... en weer komen kinderen te laat op school en mensen te laat op hun werk!

In de tijd dat "we" knokten voor behoud van de treinverbinding in de vroege ochtenduren zat Arriva midden in het gunningstraject. Provincie Groningen en Friesland moesten toen nog de beslissing maken welk bedrijf zij het gunden om de komende jaren het OV te verzorgen in beide provincies. Het werd, u raadt het al, Arriva! En daarna begon de ellende opnieuw!!! Treinen die niet rijden, storingen, vertragingen etc........ het begint er verdacht veel op te lijken dat Arriva van station Bad Nieuweschans een sterfhuisconstructie aan het maken is.... waardoor Bad Nieuweschans wordt afgestoten en afgesloten van een goede verbinding met de rest van de wereld... ik noem dat geografische discriminatie en dat vind ik verre van acceptabel!

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030