Schanskers geïnteresseerd in de ontwikkelingsplannen bosgebieden

21-01-2017 15:18

Bad Nieuweschans- Zaterdag 21 januari was de grote presentatie in De Akkerschans door Staatsbosbeheer, Lanschapsbeheer Groningen, Gemeente Oldambt en de provincie. Met eerst een duidelijke uiteenzetting door professionals, aan de hand van beelden, hoe ze de jonge bossen, zoals Bos op Houwingaham en het Nieuwe Schanskerbos meer vorm willen gaan geven.Het Bos op Houwingaham is als een landschapskaart geplant met de originele lijnen en die willen ze ook behouden. Omdat het bos behoorlijk begint te groeien, moet het uitgedund worden en zullen de 'bonestaken' langzamerhand verdwijnen. Duidelijk is gemaakt dat het na de uitdunning niet direct fraaier wordt, maar dat het weer een aantal jaren in beslag neemt voordat de bomen zich verder kunnen ontwikkelen. Ook is uitgelegd dat omgewaaide, of omvergetrokken bomen niet allemaal verwijderd worden. Dit alles om de flora en fauna te versterken. Prachtige vogels nestelen al in de bossen en dat moeten er meer worden. Ook de zoogdieren, als reeën en vossen krijgen kansen. Er worden ook allerlei natuurlijke schuilplaatsen voor de dieren gecreëerd, om zich tegen de grotere roofdieren te beschermen. Maar het belangrijkste van deze presentatie was om de zichtlijnen meer terug te brengen. Ook is ingegaan om beter afspraken te maken omtrent het onderhoud. Men is blij met de vrijwilligers uit Bad Nieuweschans, die zich hiervoor ook enorm inzetten. Zo liggen de trappen er weer onkruidvrij bij en ook het kunstwerk van Paul de Kort komt weer beter tot zijn recht. Wat betreft het Nieuwe Schanskerbos, daar zijn nog geen plannen voor in de maak. Het reguliere onderhoud dat blijft gewoon doorgang vinden. Om al deze plannen ook duidelijk voor ogen te krijgen, was er in de middag een excursie. Ook werd nog even ingegaan op de plannen van Spa World Hotel; daar was men kort en krachtig over, dat deze plannen niet één op één worden overgenomen.
(foto: grote belangstelling voor de presentatie omtrent de bosgebieden rond Bad Nieuweschans)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030