Rika Pot waarnemend burgemeester Oldambt

15-06-2018 06:14

Oldambt- Donderdagavond heeft commissaris van de Koning René Paas bekend gemaakt dat hij Rika Pot heeft benoemd tot waarnemend burgemeester van Oldambt. Eerder op de avond adviseerde de vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters, locoburgemeester Laura Broekhuizen en gemeentesecretaris Herman Groothuis, unaniem om Rika Pot te benoemen.
Rika Pot zal per 25 juni worden benoemd en die avond ook de gemeenteraad al voorzitten. Eerder was Rika Pot burgemeester van Ten Boer en van Appingedam en voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten.
(foto: Benoeming Rika Pot tot waarnemend burgemeester Oldambt door René Paas in bijzijn fractievoorzitters, Laura Broekhuizen en Herman Groothuis)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030