Praktijk dr. Polinder aan de Voorstraat wordt per 1 mei geopend

04-04-2018 07:23

PRAKTIJK DR. POLINDER AAN DE VOORSTRAAT GAAT IN EERSTE INSTANTIE TWEE VOLLEDIGE DAGEN OPEN; OP MAANDAG EN VRIJDAG…….

Bad Nieuweschans- Sinds 2010 is het niet meer voorgekomen dat Schanskers zo massaal dinsdagavond naar de dorpsvergadering zijn gekomen. In 2010 was het met de introductie van burgemeester Pieter Smit en nu met de presentatie van dr. K. Polinder die zich als nieuwe huisarts in het dorp gaat vestigen. Zo’n 85 belangstellenden hebben de uitleg met het ‘hoe en waarom’ van de heer Polinder aangehoord. Per 1 mei zal de praktijk in de gerenoveerde ‘dokterswoning’ aan de Voorstraat geopend worden en men kan zich nu al over laten schrijven naar zijn nieuwe praktijk. De praktijk in Bad Nieuweschans gaat deel uitmaken van zijn praktijken in Beerta en Finsterwolde, maar moet gezien worden als een zelfstandige praktijk met zo snel als mogelijk een vaste bezetting aan huisartsen. In eerste instantie is de praktijk aan de Voorstraat twee volledige dagen geopend en wel op maandag en vrijdag. Is er een tussendoor nog een noodzakelijk consult nodig, dan is men aangewezen op de post in Beerta. In urgente gevallen, of beslist niet kunnen komen, is huisbezoek mogelijk. Het aantal dagen met een vaste bezetting in Bad Nieuweschans kan snel uitgebreid worden, maar dat hangt ook af het nieuwe aantal inschrijvingen. De heer Polinder liet weten dat hij al bezig is met het werven van nieuwe huisartsen in verband met deze uitbreiding. De nieuwe praktijk is zo opgezet dat hij toekomstbestendig moet zijn, met vertrouwde gezichten, dus met een vast team, waar de huisarts nu ook al over beschikt. Het team van dokter Polinder bestaat op dit moment uit zes personen. Wat betreft de apotheek, daar verandert niets aan. Deze is voor Bad Nieuweschans Apotheek Reiderland, met een uitgiftepost in het dorp.

Na deze presentatie is de vergadering voortgezet met de zakelijke punten, als het financieel overzicht, waarbij de vereniging ruim in de groene cijfers blijft. Wel liet het bestuur weten dat de door verenigingen en instellingen aangevraagde en goedgekeurde subsidies snel afgehandeld moet worden. Er moeten nog bewijsstukken als facturen en/of declaraties overhandigd worden, dit ook ter verantwoording richting de gemeente die het geld beschikbaar heeft gesteld.

Verder nog een bestuurswisseling; Henk-Jan Meijer heeft laten weten dat hij door drukke werkzaamheden zijn taak als penningmeester niet voort kan zetten en was daarom niet herkiesbaar. Andrea Abels heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid en binnen dit zal bekeken worden wie de nieuwe penningmeester wordt.  Peter Hagedoorn was als voorzitter tijdens deze avond niet beschikbaar. Pieter Spruijt heeft voor deze vergadering zijn taak over genomen.

Tijdens de rondvraag kwam ook het hondenbeleid aan de orde. Duidelijk is dat honden binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn en men in het buitengebied de richtlijnen moet volgen. Dit kan loslopen zijn, maar in beschermde gebieden ook aangelijnd. Overigens is het ook zo dat wanneer men in het buitengebied als het Nieuwe Schanskerbos met een fietspad, dat eigenaren van honden, hun viervoeter altijd onder controle moeten houden, zodat een fietser of andere wandelaar veilig kan passeren. En deze regel wordt slecht nageleefd aldus enkele reacties. Wat betreft de hondenpoep, daar kan Dorpsbelangen niets tegen doen. Er ligt een duidelijke regel dat het direct opgeruimd moet worden en dat Handhaving daarop toe moet zien. Wel zijn deze problemen en irritaties bij de gemeente bekend.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030