Plannen voor een zebrapad in hoofdstraat ter hoogte van COOP

20-09-2016 15:20

Bad Nieuweschans- Met de ingebruikname van het nieuwe parkeerterrein bij de COOP moet ook de veiligheid van het verkeer in ogenschouw worden genomen, zowel voor de voetgangers als het overig verkeer. Daarom ligt er een plan dat er een zebrapad op de Hoofdstraat moet worden aangebracht. Dit heeft een snelheidsremmende werking voor het autoverkeer, maar vooral bedoeld dat bezoekers van COOP er veilig kunnen oversteken.
De redactie van bnsnieuws heeft middels InDesign een bewerking gemaakt, hoe het er uit zou kunnen zien.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030