Peuteropvang De Krummelbak in De Akkerschans sluit naadloos aan bij obs Houwingaham

08-12-2016 15:03

Bad Nieuweschans-  Het is niet zo dat peuteropvang De Krummelbak, gevestigd in de Akkerschans, de noodklok luidt, maar het is wel van belang dat de opvang in zijn huidige vorm behouden blijft. Een jaar of 2 geleden telde De Krummelbak nog zo’n 30 peuters. daar is nu nog de helft van over.  Leidster Aletta Groenbroek: “Samen met mijn collega Dorota Lipska begeleiden wij nu zo’n 15 kinderen voor Stichting Peuterwerk, een werkorganisatie van de Tinten Welzijnsgroep, in een speelzaal die aan alle eisen voldoet. Wij willen de afname van peuters graag een halt toeroepen, Veel ouders weten misschien niet wat voor mogelijkheden onze opvang heeft. Wij hebben een heel goede samenwerking met obs Houwingaham en de doorstroom daar naar toe sluit er naadloos op aan. Kinderen moeten tegenwoordig heel veel en dat wordt al op de basisschool van ze verwacht. Toch proberen wij ze op een heel speelse manier voor te bereiden op de jaren die ze tegemoet gaan. Taal is bijvoorbeeld daar een goed voorbeeld van. Op een heel speelse manier worden al woordjes bijgebracht, waar zelfs ouders versteld van staan dat hun kind dit al kan. Dit gaat volgens de Piramide methode, ontwikkeld door het CITO. Wij horen wel eens van ouders ‘moeten kinderen nu al aan een CITO systeem meewerken?’. Peuters vinden het prachtig, het is een spel en een uitdaging. Piramide is een methode voor alle kinderen, maar is ook zeer geschikt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De peuterspeelzaal is gezien haar karakter bij uitstek een voorziening waar in een vroeg stadium stoornissen in de ontwikkeling van het kind ontdekt kunnen worden.”

Peuteropvang De Krummelbak is drie dagdelen geopend, namelijk op de maandagmorgen en woensdagmorgen en op donderdagmiddag. De ouders worden goed betrokken bij de opvang; contact momenten vinden voornamelijk plaats tijdens de breng- en haalmomenten. Verder vinden er doorgaans drie oudergesprekken plaats in de periode dat de peuter de opvang bezoekt. Maar wanneer er echter een reden is tot zorg, zal de leidster de ouders uitnodigen voor een gesprek. Vanzelfsprekend kunnen ouders natuurlijk ook altijd een gesprek met de leidster aanvragen.

(foto: de begeleidsters Dorota Lipska en Aletta Groenbroek)

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030