Partij voor het Noorden vraagt aan GS wat de rol van de provincie is geweest inzake de Wereldbazar

12-10-2016 10:00

Bad Nieuweschans-  Valt de provincie Groningen en de gemeente Oldambt iets te verwijten? Die vraag werpt de Partij voor het Noorden op in de affaire rond de Wereldbazar in Winschoten

Tien jaar
Tien jaar lang hebben twee ondernemers geprobeerd plannen voor een Wereldbazar bij de haven van de Winschoten te realiseren. De bedoeling was dat het honderden banen zou genereren.Het resultaat: Getouwtrek, protesten, procedures en trage besluitvorming en tenslotte een definitief nee van de Raad van State.
Lange procedures 

De Partij voor het Noorden vraagt zich in een brief aan college van Gedeputeerde Staten af wat de rol van de provincie is geweest en of in de toekomst de lange procedures zijn te voorkomen.

Alternatief

Ook wil de partij weten of de provincie nog om tafel gaat met de initiatiefnemers over een alternatief voor het plan. (Bron: Oldambtnu.nl)

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030