"Opwekken groene energie moet veel lokaler georganiseerd worden"

28-09-2017 12:18

Bad Nieuweschans-  “Samen gaan voor groene energie” het hoofdthema tijdens de bijeenkomst woensdagavond, 27 september, van de 19 dorps- en wijkraden binnen de gemeente Oldambt. Uitgenodigd was Martin van der Kooij van GReK (Groninger Energie Koepel). Martin houdt door de hele provincie presentaties en zet zich met veel enthousiasme in voor milieu, duurzaamheid en sociale cohesie en ondersteunt energie-initiatieven. Zijn presentatie ging over twee zaken, namelijk zelf of met de buurt een energieproject opstarten, zoals zonnepanelen (kleine) windmolens etc. en de samenwerking met de lokale energieleverancier ‘Noordelijk Lokaal Duurzaam’. Deze leverancier is actief in de drie noordelijke provincies, waarvan Fryslân  op dit moment het sterkst vertegenwoordigd is. Maar ook de provincie Groningen groeit sterkt met allerlei initiatieven, vooral de regio’s boven de stad. Omdat binnen de gemeente Oldambt nog maar weinig coöperaties op de kaart staan, was deze presentatie een uitgelezen kans om de raden te informeren omtrent de mogelijkheden en dan met de bedoeling dit verder uit te dragen richting hun achterban. Wil je een informatiepakket aanvragen, dat kan via de site: https://greksite.wixsite.com/grek en voor meer info omtrent energieleverancier ‘Noordelijk Lokaal Duurzaam’ met ook de overstap mogelijkheden:

https://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/

Verder kwam burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt langs om iets te vertellen over de vaststelling van ‘Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast’. Deze beleidsregel treedt vandaag, donderdag 28 september, in werking. De uitvoering van deze beleidsregel is een zeer gecompliceerde zaak, maar waarvan de burgemeester de uiteindelijke beslissing neemt. Het gaat altijd in samenwerking met politie, hulpverleners en verantwoordelijken binnen de GGZ. De beleidsregel ligt kosteloos tijdens kantooruren ter inzage aan de Johan Modastraat te Winschoten. Ook kan een mondelinge toelichting op deze besluiten worden verkregen.

Ook de verkeersproblematiek in dorpen en wijken is besproken. Er is een speciale werkgroep die zich bezighoudt met alle problemen en eventuele aanpassings-voorstellen en direct communiceert met de desbetreffende instanties. Zo zijn ook de zorgen van Schanskers als die van Oudezijl omtrent de hoge snelheden waarmee in hun straat gereden wordt extra onder de aandacht gebracht.

(foto: Martin van der Kooij tijdens zijn presentatie over groene energie)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030