Oplevering Booneschanskerbrug eind dit jaar nog lang niet zeker

31-01-2019 06:58

Er kan nog vertraging optreden omdat het ontwerpbesluit nog 4 weken ter inzage ligt en er bezwaar gemaakt kan worden, bijvoorbeeld tegen een beperkte doorvaarhoogte….

GEMEENTE OLDAMBT HEEFT EEN KLEINE HOOP DAT DE BOONESCHANSKERBRUG EIND 2019 OPGELEVERD KAN WORDEN….

Bad Nieuweschans- Dorpsbelangen Bad Nieuweschans heeft woensdag een brief van de gemeente Oldambt ontvangen waarin de stand van zaken bekend wordt gemaakt omtrent de vervanging en nieuwbouw van een niet beweegbare Booneschanskerbrug in de Hamdijk over het BL Tijdenskanaal. Waar is het wachten nog op vraagt menigeen zich af. Op dit moment wacht de gemeente nog op een vergunning van de provincie, waarin de beperking van de doorvaarthoogte wordt goedgekeurd. In het nieuwe ontwerp is de brughoogte beperkt tot 2,5 meter en sluit deze aan op de bestaande beperking van de doorvaart op het gehele vaarroute. Als voorwaarde is de brug zodanig ontworpen dat indien het kanaal in de toekomst een opwaardering krijgt naar een hogere doorvaart, de Booneschanskerbrug wederom beweegbaar kan worden gemaakt. De watervergunning heeft de gemeente inmiddels wel binnen.

TER INZAGE

Inmiddels heeft de provincie Groningen, als verantwoordelijke instantie voor de doorvaart op de Groningen vaarwegen, een ontwerpbesluit genomen voor de vervanging van de Booneschanskerbrug. Dit ontwerpbesluit, inclusief de bijbehorende stukken, ligt sinds 23 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage op het provinciehuis Groningen. De gemeente denkt dat tegen het ontwerp bezwaar zal worden gemaakt waardoor het ontwerp op enkele punten nog zal moeten worden aangepast en dit heeft gevolgen voor de planning en aanbesteding. Toch hoopt de gemeente medio februari de aanbesteding te kunnen starten en dat in het meest gunstige geval toch een oplevering eind dit jaar kan plaatsvinden. Na sluiting van de inzagetermijn kan de gemeente met iets meer zekerheid een schatting maken van de planning en zullen de bewoners van Hamdijk hierover worden geïnformeerd.  

ULSDERBRUG

Met de buurgemeente Westerwolde heeft de gemeente goed contact over het gezamenlijke plan om de brug in de Ulsderweg op te knappen. Hierbij hebben zijj eerder de afspraak gemaakt dat deze werkzaamheden niet eerder starten dan na de oplevering van de nieuwe Booneschanskerbrug. De gemeente Oldambt is voor 50% eigenaar van de Ulsderbrug. 

(archieffoto Booneschanskerbrug © bnsnieuws)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030