Onthulling paneel bij Noaberbrug ter nagedachtenis aan vluchtroutes 1933-1944

10-04-2018 09:07

Onhulling informatiepanelen op 5 mei onder andere bij Noaberbrug Bad Nieuweschans

VLUCHTROUTES TIJDENS OORLOGSJAREN WORDEN LEVEND GEHOUDEN

 

Bad Nieuweschans/Eems Dollard Regio- Om de ‘Vluchtroutes 1933-1945’ levend te houden wordt op Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei, om 11:00 uur bij de Noaberbrug, aan de Europaweg te Bad Nieuweschans, een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan velen die hier tijdens de oorlog de grens zijn overgestoken. Naast Bad Nieuweschans, worden ook bij de dijk Buttje-Pad (Heinitzpolder) en Petkum (Dld.) dergelijke plaquettes onthuld. Geïnteresseerden kunnen deze dag alle drie presentaties meemaken, bijvoorbeeld met een groep mee te fietsen. Het duurt van 11:00 tot 16:30 uur. Nog niet zo lang geleden is ook al bij Nieuwe Statenzijl een plaquette geplaatst, waarbij burgemeester Pieter Smit en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren.

GESCHIEDENIS

Tijdens het fascistische regime in Duitsland moesten vele mensen veiligheid zoeken in het buitenland. Doordat ze het naziregime afwezen liepen ze gevaar. De grenzen werden bewaakt. De vluchtelingen hier in Noordoost Groningen  kwamen uit het hele noorden van Duitsland en kenden de omgeving niet. De vlucht werd voornamelijk georganiseerd door de internationale Rode Hulp en de KPD Emden. De ruimhartige hulp en ondersteuning door Nederlandse helpers, vooral uit de CPN, die daarbij hun leven riskeerden, heeft veel mensen het leven gered.

INITIATIEFGROEP

De initiatiefgroep die deze herdenkingspanelen plaatst is in 2016 opgericht. Hierin werken Nederlanders en Duitsers samen. Basis is de publicatie ‘Rode Hulp’ 1985. De initiatiefgroep ‘Vluchtroutes’ wil dit stuk geschiedenis voor een breder publiek toegankelijk maken.

(foto: de Noaberbrug aan de Europaweg te Bad Nieuweschans waar een herdenkingspaneel geplaatst gaat worden)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030