Obs Houwingaham start met lesprogramma 'Fit en Vaardig'.

03-11-2017 10:45

Bad Nieuweschans-  Obs Houwingaham een school onder supervisie van SOOOG is gestart met  ‘Fit & Vaardig’ Het lesprogramma daagt kinderen uit tot bewegend leren en sluit aan op de belevingswereld van kinderen. Onder andere Myrthe Heemskerk van de Schansker basisschool legt uit hoe het programma in zijn werk gaat.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het lesprogramma leidt tot betere schoolprestaties, betere concentratie en
fitte kinderen. De F&V-lessen worden drie keer per week in het klaslokaal gegeven. In de lessen wordt 10 tot 15
minuten aan taal en 10 tot 15 uren aan rekenen besteed. De oefenstof sluit aan bij de lesmethodes. De nadruk ligt op automatiseren en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de opdrachten gevisualiseerd. Met het uitvoeren van oefenbewegingen geven de leerlingen antwoord op taal- en
rekenopgaven. 

www.youtube.com/watch?v=FfhKcmE6ydE

(foto: Myrthe Heemskerk uit Bad Nieuweschans)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030