Noordelijke samenwerking ontvangt Europees geld voor stimulering van de digitale economie

28-06-2017 09:04

Bad Nieuweschans- Het ‘Interreg V b-programma Noordzeeregio’ stelt subsidie beschikbaar voor het stimuleren van digitale economische ontwikkelingen. Vanuit de samenwerking met de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Groningen Internet Exchange, de gemeente Oldambt en zeven andere landen wordt gewerkt aan het project ‘Connecting Remote Areas with digital infrastructure’ (CORA). CORA heeft als doelstelling om ondernemers en lokale overheden te ondersteunen bij de realisatie en doorontwikkeling van digitale producten en diensten. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG gaat voortbouwen op haar eerdere werk door een database te bouwen met goede voorbeelden uit verschillende landen rondom de Noordzee. Zo’n voorbeeld is Veerkrachtige Stad Vejle uit Denemarken. Zij kijken naar opties om veerkrachtig te blijven ondanks demografische ontwikkelingen als krimp, onder andere op het digitale vlak. De RUG laat weten dat ze “blij zijn dat de regio Oldambt als pilotgebied is benoemd vanwege hun eerdere ervaringen rondom het versterken van sociale cohesie. Denk daarbij aan het gebiedsgericht werken.” Snel internet een voorwaarde Het beschikken over snel en goed internet is een belangrijke aanjager voor toekomstige economische ontwikkelingen en de leefbaarheid op het platteland. Op dit moment hebben ruim 2.000 adressen binnen de gemeente Oldambt nog geen toegang tot een volwaardige internetverbinding. De goedkeuring voor CORA sluit mooi aan op de planning voor snel internet. De provincie heeft als doelstelling om voor de zomer bekend te maken welke partij een volwaardige (breedband)internetverbinding gaat aanbieden. Ondersteunen digitale economie en kennis delen CORA helpt bij de ondersteuning en het (door)ontwikkelen van digitale toepassingen en diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning aan startende ondernemers, een initiatief als energieneutraal Nieuwolda of digitale dienstverlening van de gemeente aan inwoners en ondernemers. Voor het noorden van Nederland is bijna € 900.000,- beschikbaar in de komende drie jaar. Wethouder Laura Broekhuizen zegt daarover: ”Niemand kan meer om digitalisering heen, maar dat wil niet zeggen dat het iedereen even makkelijk afgaat. Ik ben blij met deze samenwerking en dat wij als deelnemer voor het project benaderd zijn. Onze ervaringen delen wij vanzelfsprekend met de regio en geïnteresseerden. Dit kunnen gemeenten, maar ook burgerinitiatieven zijn.”


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030