Nomineer 'uw' vrijwilliger voor de feestavond op 23 november

10-10-2016 16:10

Bad Nieuweschans- 

 

De gemeente Oldambt wil ook dit jaar alle vrijwilligers die binnen de gemeente Oldambt actief zijn bedanken voor hun inzet! 

Daarom organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Het Oude Ambt in samenwerking met  de gemeente Oldambt een gezellige feestavond met muziek, een hapje en een drankje op woensdag 23 november om 19.30 uur in de Sporthal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 6 in Winschoten. 

Tijdens deze avond wordt ook de vrijwilligersorganisatieprijs uitgereikt gesponsord door de Rabobank en wordt de vrijwilliger van het jaar  en de jongerenaanmoedigingsprijs bekend gemaakt. 

 

Muziek wordt die avond verzorgd door twee verschillende muzikanten/bands. 

De Vrijwilligersorganisatie prijs

De vele vrijwilligers die dagelijks in de weer zijn in de gemeente Oldambt, verdienen een groot compliment. Daarom kunt u zich inschrijven voor de Vrijwilligersorganisatieprijs gemeente Oldambt 2016. Deze prijs wordt georganiseerd door de gemeente Oldambt,  Rabobank en Het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

Het is een stimuleringsprijs voor vrijwilligerswerk en een waarderingsprijs voor het vele en onmisbare werk dat door vrijwilligers gedaan wordt. 

 

De Vrijwilligersorganisatieprijs wordt  uitgereikt aan een opvallend of inspirerend vrijwilligersproject en/of -organisatie in de gemeente Oldambt en bestaat uit een fraaie standaard en een geldbedrag die per sector worden uitgereikt:

a. sector zorg en welzijn;

b. sector maatschappij, cultuur en natuur;

c. sector sport. 

 

De  inzendingen wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury. 

Verenigingen en Stichtingen kunnen zich voor 1 november 2016 aanmelden voor de

Vrijwilligersprijs met motivatie bij Johanna Roelfsema, jroelfsema@hetoudeambt.nl

Vrijwilliger van het jaar

Iedereen kan een persoon voordragen om vrijwilliger van het jaar te worden. 

Nieuw dit jaar in deze categorie, is de jongerenaanmoedigingsprijs in de leeftijdscategorie 15 t/m 21 jaar. Kent u of jij jongeren die zich belangeloos als vrijwilliger inzetten, nomineer hen dan voor de aanmoedigingsprijs. 

U kunt een vrijwilliger nomineren voor 1 november 2016 door een motivatie te schrijven waarom juist deze vrijwilliger de titel “vrijwilliger van het jaar” of de “aanmoedigingsprijs voor de jongeren” verdient. Deze motivatie kunt u sturen naar jroelfsema@hetoudeambt.nl   De prijs wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury. 

U komt toch ook?

Laat u weten of u komt en met hoeveel u komt? Dit kan tot 1 november 2016 bij Johanna Roelfsema: jroelfsema@hetoudeambt.nl


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030