Nog zes jaar wachten voor een nieuwe Friesenbrücke; In zo'n twee uur van Groningen naar Bremen dat is het streven

16-04-2018 17:44

Bad Nieuweschans- Menigeen  vraagt zich af hoe het nu gesteld is met het herstel of nieuwbouw van de Friesenbrücke, Er komt definitief een nieuwe spoorbrug tussen Bad Nieuweschans en Leer en deze is pas in 2024 klaar. Met de nieuwe brug wordt het mogelijk om twee keer per uur een trein te laten passeren. Door alle procedures in Duitsland  was herstel niet mogelijk voor 2020. Met de nieuwe variant komt er wel een brug die 20 minuten per uur te gebruiken is en daarmee een halfuurdienst op het spoor aan te bieden en de Wunderline, een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen kan realiseren.

In zo’n twee uur naar Bremen

Afgelopen vrijdag kwamen lokale en regionale bestuurders langs het traject van de Wunderline bijeen in Apen. Daar spraken zij over de beoogde stappen voor de realisatie van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, het ontwikkelen en verbeteren van het reizen van deur tot deur en het versterken van grensoverschrijdende samenwerking.

In iets meer dan twee uur comfortabel met de trein tussen Groningen en Bremen reizen. Dat is het doel van de Wunderline. Deze kwaliteitsverbetering moet een impuls geven aan de economie, de arbeidsmarkt en de leefbaarheid in de noordelijke grensregio's van Duitsland en Nederland. De stuurgroep Wunderline heeft eind februari bepaald welke stappen nodig zijn om de snelle spoorverbinding te realiseren. 

Goed openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Naast goed aansluitende verbindingen vormt ook de wederzijdse erkenning van getuigschriften en diploma’s een absolute voorwaarde voor het werken over de grens. Daarom zet de Wunderline in op een Totaalpakket bestaande uit drie onderdelen: een snelle spoorverbinding, het verbeteren van de reistijd van deur tot deur (ketenmobiliteit) en het ondersteunen van verschillende initiatieven op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Doel is om eind 2018 een Totaalpakket te ondertekenen.

Totaalpakket is belangrijk

Burgemeester Matthias Huber van Apen (Duitsland) verwelkomde zijn collega's uit de regio. Hij benadrukte het belang van de Wunderline, waarmee de regio een flinke impuls krijgt.

Dr. Wilk van het ministerie van Economische Zaken en Verkeer van Nedersaksen voegde hieraan toe: "Het bijzondere aan dit project is dat het niet alleen een vervoerproject is, maar dat het de regio's over de grenzen heen samenbrengt."

Tijdens de bijeenkomst werd nader ingegaan op de voordelen van het project. De Wunderline zorgt voor een duidelijke verbetering van het reizen over de grens met het openbaar vervoer van deur tot deur. De samenwerkingsagenda heeft als doel om het werken aan de andere kant van de grens makkelijker te maken. Hierbij worden bestaande samenwerkingsverbanden binnen de regio geanalyseerd en worden nieuwe initiatieven op lokaal en internationaal niveau actief ondersteund.

 

Positief over mogelijke bouwfases Wunderline

De aanwezige topfunctionarissen reageerden positief op de voorgestelde stappen voor de realisatie, waarmee al in 2024 een eerste aanzienlijke verkorting van de reistijd kan worden gerealiseerd. Deze bouwfase vraagt om verschillende infrastructurele maatregelen, zoals bijvoorbeeld het gedeeltelijk verdubbelen van het spoor, het aanpassen van perrons en het aanpassen van seinapparatuur. Na 2024 kan  de reistijd tussen Groningen en Bremen dan geleidelijk verkort worden tot iets meer dan twee uur. Eerst zal dit nog gebeuren met een snelle overstap in Leer, maar deze moet uiteindelijk komen te vervallen. De ingrepen voor het traject tussen Groningen en Bremen zullen ook gunstig zijn voor andere verbindingen in de regio. Daarbij valt te denken aan de trajecten Leer-Emden en Leer-Meppen, waar naar verwachting ook aanzienlijke reistijdverkortingen gerealiseerd zullen worden.

 

Goede aansluiting van deur tot deur

Ook op de voorgenomen stappen voor het verbeteren van ketenmobiliteit werd positief gereageerd; de komende maanden wordt voor ieder station langs de lijn geïnventariseerd welke maatregelen lokaal nodig zijn om een goede aansluiting op de Wunderline te bewerkstelligen. Zoals burgemeester Huber benadrukt: "Graag zou ik een 'HUB' willen realiseren op basis van het Nederlandse voorbeeld; de eerste gesprekken hierover vinden al plaats."

(foto lokale en regionale bestuurders lang het traject van de Wunderline door Fotostudio Scheiwe)

 

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030