Nieuwe website 'duurzaam-oldambt'; ook OBS Houwingaham krijgt zonnepanelen

07-09-2016 17:56

Bad Nieuweschans- De Gemeente Oldambt, wil net zoals bijna alle gemeenten in Nederland, dat bewuster wordt omgegaan met het milieu.  Verduurzaming met een mooi woord, wat inhoudt meer gebruik maken van zonne-energie, betere isolatie, toepassen van nieuwe technieken, zoals  HR verwarmingsketels. Om dit alles te verduidelijken is vandaag een nieuwe website gelanceerd www.duurzaam-oldambt.nl  in het gemeentelijk gebouw aan De Garst 1 te Winschoten.  De gemeente wil niet direct een vinger wijzen naar de bevolking om bewuster om te gaan met de energievoorzieningen, maar heeft in eerste instantie  gekeken naar eigen gebouwen om die milieuvriendelijker te maken en wil hiermee zichzelf als voorbeeld stellen. In 2014 is er één miljoen euro  vrij gemaakt voor dit project om 28 gemeentelijke panden, waaronder ook het zwembad, aan te pakken. Met de drie partners, Invent, Energiewacht en BAM is een uitdaging aangegaan, om dit miljoen binnen 7 jaar weer terug te verdienen en zoals tijdens de presentatie vandaag bekend is gemaakt, gaat dit ook lukken. Bijvoorbeeld het pand aan De Garst 1 is rigoureus aangepakt als het gaat om verwarming en klimaatbeheersing. Er zijn nieuwe energieketels geplaatst die tot bijna een kwart minder energie verbruiken. Een betere isolatie, slimmere thermostaat kranen, maar ook vooral bewustwording. Bijvoorbeeld een koelkast die hoofdzakelijk alleen in de zomer gebruikt wordt, hoeft niet in de winter aan te staan. In niet gebruikte kantoorruimtes hoeft geen licht te branden etc.  Het pompsysteem in het zwembad heeft ook een innovatieve toepassing gekregen, gebaseerd op luchtdrukverschillen. Niet alle van de 28 genoemde gebouwen zijn de aanpassingen doorgevoerd, maar dat gaat wel op korte termijn plaatsvinden.

Een gebouw welke niet op de lijst staat is de OBS Houwingaham te Bad Nieuweschans. Op deze school worden binnenkort zonnepanelen geplaatst, zodat deze ook richting het streefpunt gaat van ‘energie-neutraal’.  Wethouder Ricky van den Aker heeft symbolisch de website gelanceerd in aanwezigheid van medewerkers en voorlichters van genoemde partners in dit project.

(foto: wethouder Ricky van den Aker tijdens de lancering van de website ‘duurzaam-oldambt’)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030