Nieuwe Booneschanskerbrug wellicht medio 2019 gerealiseerd

18-05-2018 06:06

Bad Nieuweschans- “Het streven is om na de bouwvak te beginnen met de voorbereidingen voor de vervanging van de Booneschanskerbrug in de Hamdijk te Bad Nieuweschans. En als alles volgens plan verloopt moet de oplevering van de nieuwe brug medio 2019 gerealiseerd kunnen worden”, aldus Peter Baardolf, projectleider team Beheer en Realisatie Cluster Ruimtelijke Zaken van de gemeente Oldambt. Donderdagmiddag was in het dorpscentrum de Akkerschans in Bad Nieuweschans een presentatie van de op handen zijnde plannen, compleet met bouwtekeningen en computerafbeeldingen van zoals de brug er uit kan komen te zien. Want dat staat nog niet helemaal vast. Er is nog geen aannemer gecontracteerd, want de plannen zoals die nu ter tafel liggen wordt het een vaste brug met een optie dat deze in de toekomst wel beweegbaar gemaakt kant worden. En zoals de heer Baardolf zegt, dat wanneer de aannemer die het project aanneemt en er binnen het budget een beweegbare brug kan realiseren, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. In eerste instantie gaat men er van uit dat het een semi vaste brug wordt met een doorvaarthoogte van 2,5 meter. Nu kan men nog over de huidige brug, met een motorfiets of zelfs met een paard passeren, maar dat gaat met de bouw niet meer lukken. Wel wil men nog voor voetgangers en fietsers een oversteek realiseren. In welke vorm dit is, is nog niet bekend, wellicht drijvend.
De brug blijft een brug met éénrichtingsverkeer, dus met voorrangsbewijzering, met de maximale toegestane breedte.
(foto: de heer Peter Baardolf van de gemeente Oldambt en een sketch van de nieuwe brug)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030