Nederlands-Duitse bibliothecarissen wisselen ervaringen uit

04-10-2017 10:52
Bad Nieuweschans-Papenburg - Wat is de rol van bibliotheken in de maatschappij anno 2017? Dat was het centrale thema van de 13e jaarlijkse Bibliothekendag, een grensoverschrijdende bijeenkomst waarbij bibliothecarissen uit de Eems Dollard Regio (EDR) bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en workshops te volgen. Burgemeester van Papenburg (D) Peter Bechtluft opende de bijeenkomst in de Stadtbibliothek KÖB Papenburg met de volgende woorden: “Bibliotheken zijn plekken, waarbij niet alleen mensen, maar ook instellingen en netwerken samenkomen. Na zijn toespraak gingen 40 vertegenwoordigers van bibliotheken in Nederland en Duitsland in drie workshoprondes zelf aan de slag. De vraag die telkens terugkwam: hoe kunnen openbare bibliotheken aan nieuwe vrijwilligers komen?"
Zelfstandig trainer en voorlichter Sonja Bluhm ging concreet in op het zoeken van die vrijwilligers. Volgens haar is het vooral belangrijk om te kijken naar wat mensen motiveert om zich als vrijwilliger in te zetten en daar op in te spelen. Met Grieteke Pietersen (Biblionet Groningen), Grieteke Pietersen (coördinator vrijwilligers gemeente Vlagtwedde) en Cocky de Heer (vrijwilliger bibliotheek Vlagtwedde) werd besproken hoe er samengewerkt kan worden aan een succesvolle bibliotheek en met Thomas Oberholthaus (Fachstelle für Katholische Öffentliche Büchereien Meppen) werd ingegaan op het voorbereiden van vrijwilligers op hun werk in bibliotheken.
In de namiddag spraken Jacqueline Roelofs en Walter Pengemann over de ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk in Nederland en Duitsland waarbij ook de huidige reorganisatie van veel bibliotheken een rol speelt. De ‘perfecte ervaringsdeskundige’ op het gebied van Duits-Nederlandse relaties sloot de dag af. Kerstin Schweighöfer las voor uit haar autobiografische roman “Auf Heineken könn wir uns eineken“ (Piper Verlag, 2012).  Amusant, hartelijk en gevoelig schetste zij niet alleen met praktijkvoorbeelden een beeld van Nederlanders, maar liet zij ook de Duitse aanwezigen naar zichzelf kijken door een Nederlandse bril. Een grensoverschrijdende Bibliothekendag is volgens Eske Kadijk (projectmanager Net(z)werk+/EDR) zeker van belang. "De deelnemers aan de Bibliothekendag zullen dezelfde uitdagingen ondervinden, hetzij aan Nederlandse of Duitse kant”. En daarmee wordt benadrukt dat er naast verschillen, vooral veel maatschappelijke overeenkomsten tussen Nederlandse en Duitse bibliotheken bestaan. 
(foto: De deelnemers bespreken actuele onderwerpen in verschillende workshops)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030