Nazaten familie Gerzon onthullen twee verdwenen en nu herplaatste zerken op Joodse begraafplaats

15-07-2018 14:40

Bad Nieuweschans- Op de Joodse begraafplaats te Bad Nieuweschans heeft zondag 15 juli rond het middaguur een memorabele herdenking c.q. onthulling plaatsgevonden. Het gaat hierbij om herplaatsing van twee grafzerken, die door de jaren heen waren verdwenen. Bij toeval zijn tijdens baggerwerkzaamheden zerken teruggevonden gerestaureerd en deze zondag onthuld. Het gaat hierbij om begraafplaatsen van het echtpaar Gerzon, die in de 17e eeuw een belangrijke rol in het dorp verworven hebben. In het begin, toen ze zich in Nieuweschans gingen vestigen, werd met argusogen naar hen uitgekeken, waar ze zich wel mee bezig zouden gaan houden. Men vreesde op het gebied van handel en nijverheid, dat ze een zware concurrentie zouden gaan vormen. Heel belangrijk voor de Joodse geschiedenis in Bad Nieuweschans, dat zij de ontwikkelaars zijn van de synagoge aan de Achterweg en de Joodse begraafplaats. Voor deze onthulling waren veel nazaten van de familie, veelal woonachtig in het westen van het land naar Bad Nieuweschans gekomen. Om dit alles mogelijk te maken is er contact gezocht met Willem Fokkens uit Ter Apel. Willem is voorzitter van de Stichting Historie Joods Groningen en drijfveer voor de renovatie van gebouwen en begraafplaatsen. Onlangs is de begraafplaats in Bad Nieuweschans, gelegen aan de Bunderpoort, ook behoorlijk opgeknapt. Met de onthulling van de twee zerken, liggen nu weer zes voorouders familie Gerzon om deze begraafplaats. 
VOORAANSTAANDE FAMILIE
In 1811, toen keizer Napoleon I besloten had dat iedereen een achternaam moest kiezen, liet Abraham Arons zich op de mairie van Nieuweschans inschrijven onder de familienaam Gerzon. Hij besloot tot die naam omdat het de naam was van de oudste zoon uit het geslacht Levi, Gershom. Abraham Gerzon had 4 zonen en 3 dochters. Eén van zijn zonen, Juda Abraham Gerzon, leerde in Groningen de slagersdochter Sara Schaap kennen. Ze trouwden. Ze kregen 5 zonen en 3 dochters. Juda was meer bezig met het bestuderen van de Joodse religie en de opvoeding van de kinderen kwam vooral op Sara neer. Daarbij stierf Juda in 1878 op 55 jarige leeftijd. Sara kwam uit een voornaam geslacht en ze wilde dat haar kinderen tot welstand en aanzien zouden komen. Ephraim Juda en Levi Lazarus Gerzon waren 2 van haar zonen en werden geboren in Groningen in 1861 en 1869.
In 1889 trokken de broers, inmiddels getrouwd, naar Amsterdam waar ze op de Nieuwendijk op 4 september 1889 onder de naam Eduard en Lion Gerzon een manufacturenwinkel begonnen. De zaak was vanaf het begin opgezet als een grootwinkelbedrijf. Dat was voor die tijd heel gewaagd. Maar de opzet slaagde en de drukke winkelstraat werkte goed voor de winkel want al snel konden ze een filiaal openen op Damstraat 11. Snel daarna kon Damstraat 9 erbij getrokken worden.
De nazaten van de Schansker familie Gerzon begonnen hun herdenking deze zondag bij de Kanonnier en voor velen van hen was het soms een weerzien na lange tijd, met nu ook kleinkinderen erbij. Daarna is het gezelschap naar de begraafplaats gegaan, vervolgens naar de synagoge en om in Bad Nieuweschans af te sluiten een lunch in de Locloods. Tenslotte is ook aan Groningen een bezoek gebracht, waar Gerzons Modemagazijn op de Vismarkt, toen vergelijkbaar met de Bijenkorf, heeft gestaan, maar ook een conservenfabriek, wat nu Simplon is.
(foto’s: een impressie van deze ontmoetingsdag met de nakomelingen van de oude Schansker familie Gerzon, met de onthulling van twee zerken op de Joodse begraafplaats, met dank aan Willem en Anneke Fokkens)

 

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030