Naast rijksmonumenten krijgt Bad Nieuweschans ook woningen die aangemerkt worden als karakteristiek pand, om sloopt etc. te voorkomen

20-11-2018 07:38
Bad Nieuweschans- Naast rijksmonumenten heeft Bad Nieuweschans ook een groot aantal karakteristieke panden, veelal te vinden in het beschermd dorpsgezicht van het vestingdorp. De gemeente Oldambt is op dit moment bezig deze laatste groep panden te inventariseren en aan te wijzen, zodat kan worden voorkomen dat ze worden gesloopt zonder dat een nadere afweging kan worden gemaakt ten aanzien van de cultuurhistorische waarde.   Het gaat om zo’n 40 objecten, dit kunnen vrijstaande woningen zijn of geschakelde panden. Karakteristieke panden hoeven niet persé heel oude panden te zijn, maar wel beeldbepalend voor het dorp. Zo staat bijvoorbeeld de muziekkoepel ook op de lijst. Deze heeft helemaal geen historische waarde en is ook niet herbouwd of iets dergelijks, maar is nu wel beeldbepalend voor Bad Nieuweschans.

Binnenkort zullen eigenaren van de aan te wijzen woningen worden geïnformeerd, dat hun pand mogelijk het kenmerk krijgt van karakteristiek pand. De eigenaar van het pand, kan gebruik maken van subsidiaire voordelen, maar krijgt ook te maken met een aantal verplichtingen. De gemeente laat zich voor dit project adviseren door Libau, dat al voor meerdere gemeenten aan het werk is. Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. De organisatie is in 1928 opgericht als provinciale schoonheidscommissie en in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de huidige organisatie. Afgelopen maandag is er een eerste inventarisatie tijdens een werksessie besproken. Nog niet zo lang geleden konden Schanskers zich aanmelden om zitting te nemen in deze werkgroep, om te bespreken wat de waarde is van de voorgestelde panden om als karakteristiek te worden aangemerkt. Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans, met onder andere Henk Schortinghuis,  heeft veel kennis omtrent de historie van de woningen en waarom ze voor het dorp behouden moeten blijven.

(foto: tijdens de werksessie konden Schanskers goed uitleggen waarom een pand of panden de nominatie verdienen. Links voor voorzitter Rick Brinks, MSc, beleidsmedewerker Erfgoed, Toerisme & Recreatie Gemeente Oldambt – Cluster Ruimtelijke Zaken)

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030