Mogelijk park met zonnepanelen op Bolwerck terrein Bad Nieuweschans. Verder Dorpsvisie besproken tijdens Dorpsvergadering

20-10-2017 11:16

Bad Nieuweschans- De dorpsvergadering, donderdagavond 19 oktober, had op de agenda een aantal belangrijke punten staan, zoals de bespreking van de Dorpsvisie zoals die er nu ligt, maar ook richting de toekomst wanneer Bad Nieuweschans naar een groenere samenleving wil en misschien ook wel moet. De opkomst was ‘mager’, zo’n vijftig inwoners zijn naar De Akkerschans gekomen.

Secretaris Dorpsbelangen Harm Arend Meijer heeft de Dorpsvisie met de mogelijkheden en vooral de aandachtpunten uitgelegd en waaraan gewerkt moet worden en in veel gevallen zo spoedig mogelijk gerealiseerd moet worden.

Ook kwam naar voren dat woningen steeds meer scheuren gaan vertonen door trillingen van het zware bus- vrachtverkeer. Verder de verstoppingen in rioleringen nabij straatkolken, waardoor bij hevige regenval het water niet weg kan en afvoerputten in de woningen omhoog komen. Dit is op dit moment het geval in de Hoofdstraat. Ook is men niet tevreden over de langdurige periode dat de Boneschanskerbrug afgesloten is voor autoverkeer. Deze actiepunten zullen met de dorpscoördinator worden besproken, zodat er een plan van aanpak kan worden gemaakt met belangrijk een tijdsplanning. Het spreekt voor zich dat de gemeente Oldambt voor al deze punten geld moet reserveren.

Harm Arend zal met de toevoegingen een definitieve Dorpsvisie samenstellen en zal aan het gemeentebestuur worden aangeboden.

 

GROENE ENERGIE VOOR INWONERS BAD NIEUWESCHANS

Na de pauze was het de beurt aan Martin van der Kooij van de Groninger Energiekoepel, die uitleg gaf over een op te richten Energiecoöperatie voor Oldambt, waarbij zonnepanelen op het bedrijventerrein Bolwerck geplaatst kunnen worden. Leden van deze coöperatie kunnen dan goedkope stroom afnemen. 

Menno Visser (beleidsmedewerker vastgoed en duurzaamheid gemeente Oldambt) heeft de aanwezigen de situatie uitgelegd voor de plannen op het Bolwerck.  Het omlijnde gebied is ongeveer 4 ha. groot.

Vrijwel zonder uitzondering was men positief over deze locatie. Waar inwoners het een storend aanblik zouden vinden, zal men bosschages planten. Onder de zonnepanelen gaan schapen grazen. "Mijn conclusie is dat we door kunnen gaan met de uitwerking van deze locatie", aldus Menno Visser in een mail richting betrokken wethouders als Cees Swagerman en Laura Broekhuizen. 

De geplande 4 windmolens (ashoogte 15 m) waren niet voor iedereen ideaal. Wellicht zal dat dan niet gerealiseerd worden. De gemeente Oldambt zal met een totaalplaatje komen.

(foto: bedrijventerrein Bolwerck)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030