Mei volgend jaar onthulling plaquette ter nagedachtenis vluchtroutes Oost-Groningen 1933-1945

02-11-2017 16:09

Bad Nieuweschans- Naast een plaquette c.q. tafel te Nieuwe Statenzijl krijgt ook Bad Nieuweschans bij de fietsbrug vanaf de Europaweg naar Duitsland een gedenkteken en informatiepaneel om de vluchtroutes onder de aandacht te brengen van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog richting Oost Groningen. De hulp die geboden werd, ook wel de Rode Hulp genoemd, bestond uit opvang van vluchtelingen, om te voorkomen dat ze gearresteerd werden en weer aan Duitsland uitgeleverd zouden worden. Een werkgroep met als werknaam 1933-1945 vluchtroutes zet zich in om de verschillende routes, die een groot aantal mensen in ontberende omstandigheden destijds hebben moeten afleggen inzichtelijk te maken. Al voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren er Groningen communisten actief  grensgebied, werden betrokken bij de hulp aan slachtoffers van het nazidom. Deze slachtoffers, vluchtelingen, deels afkomstig uit concentratiekampen in het Duits-Nederlands grensgebied, werden over de grens geholpen en verzorgd door Groninger communisten. Met deze monumenten is er een blijvende herinnering aan deze ‘Rode Hulp’.

Het is een grensoverschrijdend project en vandaag waren leden van deze werkgroep bijeen in Bad Nieuweschans om definitief de plek te bepalen waar deze plaquette eventueel met een bank geplaatst gaat worden. Dit gedenkteken komt op Duits grondgebied te staan, vanuit Bad Nieuweschans gezien, direct over de brug links. De onthulling staat gepland volgend jaar op 5 mei. Er zijn plannen om ook scholen, zowel Nederlandse als Duitse, bij deze onthulling te betrekken. Omdat het over over Duits grondgebied gaat,  was burgemeester Gerald Sap van Bunde ook bij deze bespreking aanwezig.

(foto: een deel van de werkgroep op de plek waar de plaquette bij Nieuweschans moet komen, Harm Arend Meijer was namens Dorpsbelangen hierbij aanwezig)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030