Mededeling VV Nieuweschans naar aanleiding van het overlijden van erelid Henk Topelen

16-04-2019 11:02

Bad Nieuweschans- De voetbalvereniging Nieuweschans bereikte het trieste bericht dat Henk Topelen op 69 jarige leeftijd is overleden. Henk was met recht Erelid van de vereniging en wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en verdiensten voor onze vereniging. Het bestuur en de leden van de voetbalvereniging Nieuweschans wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte toe in de komende periode.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030