Maandag 24 oktober gaan leerlingen obs Houwingaham voorlezen in de Steunstee

23-10-2016 14:28

Bad Nieuweschans- Het Oude Ambt organiseert in Steustee (locatie achterzijde De Akkerschans) de volgende activiteiten:

Voorlezen            

Op maandag 24, 31 oktober en 7 november 2016 komen de leerlingen van groep 6 en 7 van obs Houwingaham voorlezen. Dit is in het kader van het thema jong en oud tijdens de voorleesweek.

Sjoelen

Vanaf donderdag 27 oktober is er iedere laatste donderdagmiddag van de maand sjoelen. De middag start om 14.00 uur en de kosten zijn € 2,00 incl. 2 koppen thee of koffie.

Werelddansen

 

Werelddansen is vanaf de maand oktober ’16 op de dinsdag van 13.15 uur tot 14.30 uur. Dit onder leiding van nieuwe docente mevrouw Meins. Dit wordt gegeven in de Akkerschans.

De activiteiten worden gegeven in de Steunstee Bad Nieuweschans Bunderweg 24. Wanneer u nog meer informatie wilt kunt u langskomen tijdens de inloopochtenden van 09.30 tot 10.30 uur of bellen naar Het Oude Ambt telnr. 0597-421833 en vragen naar Wilma Pit.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030