Leden- en donateurs werving IJsclub een hartverwarmende ervaring....

22-12-2017 06:59

Bad Nieuweschans- Bericht namens het bestuur en vrijwilligers VV Nieuweschans en de IJsclub, naar aanleiding van de ledenwerving: "Helaas hebben we niet alle straten kunnen lopen. Vrijdag en zaterdag gaan nog enkele vrijwilligers de overige straten lopen om leden en donateurs te werven.

Donderdagavond was echter een groot succes. We werden bij veel dorpsgenoten met open armen ontvangen. Twee mooie verhalen: 
Twee individuen die zelf niet schaatsen en zelf geen kinderen hebben samen 3 gezinskaarten gekocht. Zij willen graag dat wij deze overhandigen aan gezinnen die een lidmaatschap niet kunnen betalen. Hoe hartverwarmend is dat?!!!!!
En er werd de vrijwilligers op diverse adressen wat te drinken aangeboden. 
Tevens heeft Gezinus Behling, namens café Reiderland aangeboden sponsor te worden."


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030