Langste fietsbrug van Europa verbindt Winschoten met Blauwestad

07-09-2017 10:14

Oldambt- De komst van de Blauwe Loper is weer een stap dichterbij met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de brug die Blauwestad en Winschoten straks met elkaar verbindt. Op 5 september zetten commissaris van de koning René Paas (namens de provincie Groningen) en burgemeester Pieter Smit (gemeente Oldambt) hun handtekening en onthulden een bouwdoek. Sneller in en uit Blauwestad Met de komst van de Blauwe Loper zijn mensen vanuit Blauwestad sneller op de fiets bij de voorzieningen in Winschoten, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten en omliggende dorpen gemakkelijker naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad. Duurzaam en innovatief De Blauwe Loper wordt met een lengte van 800 meter de langste fietsbrug van Europa. De brug krijgt een beeldbepalend uiterlijk en moet een voorbeeld van duurzaamheid worden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het gebruik van duurzaam materiaal of zonnecellen. Aannemers worden uitgedaagd om met een ontwerp te komen dat voldoet aan deze ambitieuze eisen. Daarbij moet rekening worden gehouden met een stuk natuur, dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. Bij de aanbesteding van de Blauwe Loper wordt gewerkt met een vernieuwende vorm. Aannemers worden uitgedaagd om met een schetsontwerp en een projectplan te komen. Op basis van deze voorstellen vindt een selectie plaats en werken de provincie en gemeente samen met de aannemer om tot een optimaal ontwerp te komen. Planning Dit najaar start het traject van de aanbesteding. In het voorjaar van 2018 werkt de gekozen aannemer het ontwerp verder uit. Naar verwachting kan de bouw in 2019 beginnen. Samenwerking De Blauwe Loper is een gezamenlijk project van de provincie Groningen, gemeente Oldambt en het projectbureau Blauwestad. De provincie draagt 6 miljoen euro bij aan het project, de gemeente 500.000 euro. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Blauwestad: www.blauwestad.nl. 

(Foto: Burgemeester Pieter Smit en commissaris van de koning René Paas ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Oldambt en Provincie Groningen voor de fiets- en voetgangersbrug tussen Blauwestad en Winschoten.) 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030