Kinderopvang Gisela Drieborg bestaat deze zomer 10 jaar

15-05-2017 06:21

Drieborg- Deze zomer 2017 viert kinderopvang Gisela uit Drieborg haar 10-jarig bestaan. Zelf vindt het echtpaar Jacob en Gisela Veld ook dat ze bij dit feit wel stil moeten staan, maar ze hebben nog geen datum vastgesteld; het zal wel ergens na de bouwvak zijn. Eigenlijk zijn ze nog veel te druk om dit tweede lustrum te vieren. Jacob blijft de speeltuin maar aan het uitbreiden, nu weer met nieuwe schommels en andere speeltoestellen. Maar ook het onderhoud van de grote tuin vergt enorm veel tijd, al hebben ze hierbij wel ondersteuning. Voor Gisela is het van belang dat ze bij blijft met alle ontwikkeling die spelen bij een dergelijke grote opvang. Dat wordt ook verwacht van controlerende instanties. Zo heeft ze onlangs weer een cursus gevolgd om gebarentaal voor baby’s vanaf 5 maanden onder de knie te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat baby’s vanaf deze leeftijd al heel snel zo’n 75 gebaren begrijpen. Allemaal heel natuurlijke gebaren, zoals eten of slapen. Gisela brengt ook de ouders op de hoogte met de vorderingen die het kind maakt, want veel kinderen brengen heel wat uurtjes door bij de Gisela’s opvang en zij ziet dan ook vaak als eerste de ontwikkelingen. De kinderen die Gisela en Jacob opvangen zijn de pasgeborenen tot en met de 12 jarigen. De opvang is een 24 uurs bedrijf. Kinderen kunnen blijven slapen, dit voor ouders die ook nachtdiensten moeten draaien, zoals voor degenen die in een ziekenhuis werken. Dan heb je de dagopvang en ook nog de naschoolse opvang. Elke leeftijdsgroep heeft eigen speelactiviteiten en speelruimtes. Voor de wat oudere kinderen is dit in de zomer bijna altijd buiten, maar bij een heftige bui kunnen ze altijd in hun eigen speelhok schuilen. Het hele terrein is goed van de openbare weg afgesloten. De kinderen die Gisela opvangt komen veelal uit de directe regio, binnen een straal van zo’n 15 kilometer. Maar er komen ook kinderen uit de Pekela’s, Veendam en Duitsland. Naast Gisela zijn er ook vrijwilligers aanwezig om de activiteiten te ondersteunen. Gisela werk met VVE-programma ‘Kiki’. VVE staat voor vroege voorschoolse educatie. Kiki is een beertje dat elke maand een ander thema heeft en samen met de kinderen leuke en leerzame avonturen beleeft. Middels dit programma wordt gewerkt aan spraak- een taalontwikkeling, sociaal-emotionele-, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en komen ook rekenprikkels aan bod. Gisela heeft een certificatie TINK (taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang, verder EHBO-diploma met reanimatie en AED, ook kinder EHBO en is VVE gecertificeerd. Verder vindt er elk jaar een risico inventarisatie plaats in en rond het huis plaats.

Voor meer informatie: www.kinderopvanggisela.nl of telefonisch 0597-521471.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030